منبع   ۲۰ موضوع   ۱۳ دنبال کننده   ۰
سعید حمیدیان
545
499
PDF PDF
1008
755
PDF PDF
1718
1437
PDF PDF
503
125
PDF PDF
453
110
PDF PDF
544
103
PDF PDF
621
128
PDF PDF
493
175
PDF PDF
1670
875
PDF PDF

عنوانلیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه‌ای با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی

به کوششسعید حمیدیان

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر قطره

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر