منبع   ۲۰ موضوع   ۱۳ دنبال کننده   ۰
سعید حمیدیان
1453
1215
PDF PDF
1595
1092
PDF PDF
2584
1977
PDF PDF
673
171
PDF PDF
665
153
PDF PDF
808
186
PDF PDF
795
177
PDF PDF
773
240
PDF PDF
2044
1004
PDF PDF
728
125
PDF PDF
577
130
PDF PDF

عنوانلیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه‌ای با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی

به کوششسعید حمیدیان

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر قطره

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر