13718
نویسنده
102
موضوع
10888
منبع
مشاهده بیشتر

عنوانپادشاهی و پادشاهان از دیده ایرانیان بر بنیاد شاهنامه فردوسی

نویسندهعلیقلی اعتمادمقدم

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننیم قرن در باغ شعر کودکان؛ گزینه‌ای از اشعار عباس یمینی شریف

نویسندهعباس یمینی شریف

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشرروش نو

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکودکان و ادبیات رسمی ایران؛ بررسی جنبه‌های مختلف بازنویسی از ادبیات کلاسیک ایران برای کودکان و نوجوانان

نویسندهصدیقه هاشمی نسب

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشرسروش

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناوصاف الاشراف به انضمام هفت بند حلاج و وصایای عجدوانی

مصححنجیب مایل هروی

نویسندهخواجه نصیرالدین طوسی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات امام

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی