13921
نویسنده
102
موضوع
11093
منبع
مشاهده بیشتر

عنوانتحول نثر فارسی در شبه قاره در دوره تیموریان متأخر (1119 ـ 1274 ق)

نویسندهسیده محموده هاشمی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانباباطاهرنامه؛ هفده گفتار و گزینه اشعار

به کوششپرویز اذکایی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشراتشارات توس

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی