14618
نویسنده
102
موضوع
11796
منبع
مشاهده بیشتر

عنوانانیس العشاق و چند اثر دیگر شامل: منظومه باباکوهی، منظومه ده‌نامه، اشعار و غزلیات، رساله بدایع الصنایع

مصححمحسن کیانی

نویسندهشرف‌الدین رامی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآموزش و پرورش اسلامی؛ پیدایش سواد و کتاب و کتابخانه در اسلام

نویسندهابوالفضل عزتی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتبریز

ناشردانشگاه آذرابادگان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناقبالنامه یا خردنامه و ششمین دفتر مثنویات با حواشی کامل و شرح لغات و ابیات و مقابله با سی نسخه کهن‌سال

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1317 هجری شمسی

زبانفارسی