15531
نویسنده
105
موضوع
12739
منبع
مشاهده بیشتر

عنوانداستان گنجی و شاهنامه: مقایسه شاهکار ادبی ژاپن و شاهکار ادبی ایران

نویسندهکازوکو کوساکابه

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی