16585
نویسنده
105
موضوع
13825
منبع
مشاهده بیشتر

عنوانعلل و زمینه های پیروزی ها و شکست های ایرانیان

نویسندهعزیزالله بیات

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی شورای عالی فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ سیاسی و اجتماعی ارامنه، آرمنا کان، داشنا کسوتیون، هونچاکیان تا سنه 1918

نویسندهالکساندر پادما گریان

مترجمگیو آقاسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان فرهنگی پاد

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان از عصر قبل التاریخ تاکنون

نویسندهعبدالحی حبیبی قندهاری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرانجمن تاریخ و ادب افغانستان اکادیمی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی