از اواخر دوران قاجار به موازات آشنایی با تمدن غرب و توجه داشتن به عقب ماندگی اقتصادی و فرهنگی کشور، گرایشی به تجلیل و احیای گذشته باستانی و تمدن پیش از اسلام ایران پدید آمد. این جریان را که چیزی فراتر از بزرگداشت طبیعی هر ملت برای تاریخ گذشته خویش بود میتوان باستانگرایی خواند و کتاب حاضر به بررسی علل پیدایش آن، رابطه آن با ناسیونالیسم، دموکراسی، شرقشناسی، و گرایش به سره نویسی، سیر تاریخی آن از آغاز تا پایان حکومت رضاشاه، و معرفی برجسته ترین نمایندگان و نظریه پردازان این جریان فکری، و کتب و نشریات مبین این دیدگاه می پردازد و بهره برداریهای سیاسی گوناگونی را که از این گرایش شده است تحلیل می کند

منابع مشابه بیشتر ...

63ecf4014873d.jpg

فلسفه تاریخ (روش شناسی و تاریخنگاری)

کتاب، مجموعه مقالاتی است در زمینه "فلسفه تاریخ"، "روش‌شناسی در تاریخ "و "مکاتب تاریخ‌نگاری معاصر "که در سه بخش تنظیم شده است .بخش اول شامل پنج مقاله است1 : فلسفه تاریخ :نگاهی به دیدگاه‌های رایج در فلسفه معاصر تاریخ/ آر.اف.اتکینسون (شامل" :رویکردهای جوهری و تحلیلی"، "فلسفه تحلیلی یا انتقادی تاریخ"، "فلسفه جوهری یا نظری تاریخ)2 ;" مدخلی بر فلسفه تاریخ : گذشته، حال، آینده/ مایکل استنفورد (شامل" :اهمیت و جذبه تاریخ"، "ویژگی‌های فلسفی تاریخ"، "غفلت از فلسفه تاریخ در دوران معاصر"، "وضعیت کنونی فلسفه تاریخ"، "نحوه ارتباط فلسفه تاریخ با سایر رشته‌ها"، "فلسفه تاریخ و دغدغه‌های معاصر "و "امکانات آتی فلسفه تاریخ)3 ;" فلسفه تاریخ :رابطه تاریخ، فلسفه و علوم اجتماعی/ مایکل استنفورد (مشتمل بر مباحثی درباره "تاریخ و علوم اجتماعی :ضلع راست مثلث"، "فلسفه و علوم اجتماعی :قاعده مثلث"، "فلسفه و تاریخ :ضلع چپ مثلث)4 ;" فلسفه تاریخ :چارچوب‌های اساسی در آموزش فلسفه مدرن تاریخ/ لئون پمپا (شامل این مباحث" :شناخت امر واقع (فاکت) تاریخی"، "تبیین و درک"، "غیبت و ارزش"، "درایت و واقع‌گرایی"، "نتیجه‌گیری)5 ;" تزهایی درباره فلسفه تاریخ/ والتر بنیامین (حاوی هیجده تز درباره فلسفه تاریخ) .بخش دوم که به بحث درباره "روش‌شناسی در تاریخ " اختصاص یافته حاوی سه مقاله است1 : تبیین تاریخ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی : رابطه اقتصاد و تاریخ/ کریستوفر لوید، 2 تاریخ و فرهنگ :رابطه فلسفه و تاریخ/ روژه شارتیه، 3 ضرورت همگرایی نظریه اجتماعی و تاریخ :رابطه جامعه‌شناسی و تاریخ/ پیتر برک .آخرین بخش کتاب نیز از چهار مقاله در زمینه شناخت مکاتب تاریخ‌نگاری معاصر تشکیل شده است1 : نوع جدیدی از تاریخ :میشل فوکو و نظریه عدم استمرار در تاریخ/ مارک پستر، 2 تاریخی‌گری یا مکتب اصالت تاریخ/ حسنعلی نوذری، 3 تاملی در تاریخ معاصر/ جان لوئیس گدیس، 4 ایران روح دنیای فاقد روح (مصاحبه با میشل فوکو) .فهرست نام‌ها، اماکن، آثار و فهرست موضوعی، پایان بخش کتاب است .

63c6aba385d81.jpg

ایرانی از نگاه انیرانی: خلق و خوی ایرانیان از نگاه سیاحان

مهرداد خوشبخت

کتاب حاضر تحقیقی است در باب دیدگاه‌های ایران پژوهان، سیاحان و سفر نامه نویسان دوره‌های مختلف تاریخ ایران در باره شخصیت، خلق و خوی و منش ایرانیان .این مطالب در هشت گفتار تنظیم شده است .گفتار اول به مقوله ((شرق‌شناسی)) و گفتار دوم به ((سیر تاریخی ایران پژوهی قبل از دوره صفویه)) اختصاص دارد .مبحث ((ایرانی از نگاه انیرانی))، دیدگاه‌های بیگانگان را از خلال سفرنامه‌ها و آثارشان در باب زندگی ایرانیان منعکس می‌کند که طی آن تصویری از زندگی مردم ایران در دوره‌های صفویه، قاجاریه و پهلوی فراهم آمده است .این مطالب به ترتیب، گفتارهای چهارم، ششم و هشتم را شامل می‌شود .در گفتارهای سوم، پنجم و هفتم با عنوان ((ایران پژوهی)) درباره ویژگی‌های سفرنامه‌ها و ایران پژوهی هر دوره (صفوی، قاجار و پهلوی) توضیحاتی داده شده است .در پایان کتاب فهرست منابع و ماخذ، فهرست ایران پژوهان از آغاز قرن دهم میلادی تا اواخر دوره قاجار، و فهرست راهنمای گزاره‌های کتاب به طبع رسیده است .دیدگاه‌های ایران پژوهانی که در این کتاب گرد آمده عبارت‌اند از :((دوره صفویه)) :دولاواله، دوپرنس، تاورنیه، اولئاریوس، لوگوز، تونو، شاردن، کمپفر، لوبرون، و فرانکلین .((دوره قاجاریه)) :ملکم، ژوبر، گاردن، موریه، پوتینگر، دروویل، سولتیکف، فلاندن، لایارد، دوبد، شیل، پولاک، گوبینو، واتسن، ویلز، سرنا، المانی، ماساهارو، براون، دیولافوا، اورسل، موزر، سایکس، کرزون، دوراند، لوتی، اوبن، مابرلی، جکسن، گروته، ویلسن، مکبن روز، نیکیتین، انه، میلسپو، و بلوشر .((دوره پهلوی)) :وست، راس، هاکس، پرونو، سکویل،لاکهارت، گروسه و فوکو .


Fatal error: Uncaught CDbException: EFtpComponent is inactive and cannot perform any FTP operations. in /var/www/vhosts/eliteraturebook.com/httpdocs/protected/components/YMFtpComponent.php:157 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/eliteraturebook.com/httpdocs/protected/components/YMFtpComponent.php(638): YMFtpComponent->close() #1 [internal function]: YMFtpComponent->__destruct() #2 {main} thrown in /var/www/vhosts/eliteraturebook.com/httpdocs/protected/components/YMFtpComponent.php on line 157