(از مجموعۀ 15 جلدی) کتاب حاضر، دربردارنده‌ی دفتر سوم از جلد چهارم مجله‌ی "فرهنگ ایران‌زمین" و مشتمل بر مقالات مختلفی است در حوزه‌ی تاریخ، زبان، اقتصاد، ادبیات، فرهنگ، دین و آثار و متون مختلف ایرانی که با عناوینی از این قبیل به چاپ رسیده است: گردآوری مکاتبات تاریخی ایران / دکتر هانس روبرت رویمر؛ مقدمه بر رساله بیان اعتقاد اهل سنت / محمد خوانساری؛ بیان اعتقاد اهل سنت (متن فارسی) / ابوحفض نسفی؛ فضل الله بن روزبهان خنجی/ محمدامین خنجی؛ گوهرنامه (متن فارسی) بکوشش منوچهر ستوده / محمد بن منصور.

منابع مشابه بیشتر ...

6533c07285713.jpg

مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین

ابوالحسن علی بن اسماعیل الاشعری

مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين، كتابى است به زبان عربى نوشته ابى‌الحسن على بن اسماعيل أشعرى (متوفاى 324ق.) در موضوع فرقه‌هاى اسلامى و آراء مختلف كلامى. درباره زمان نگارش كتاب بايد گفت، آخرين حادثه‌اى كه مؤلف از آن ياد مى‌كند، خروج و كشته شدن فردى قرمطى است كه در سال 291ق. اتفاق افتاده و از اين گزارش روشن مى‌شود كه تألیف اين كتاب بعد از اين تاريخ صورت گرفته است. كتاب حاضر مشتمل بر مقدمه‌اى به قلم ناشر؛ فرانس اشتاينر، مقدمه مؤلف و فاقد بخش‌بندى و فصل‌بندى روشن است. اين‌اثر را بايد كهن‌ترين و معتبرترين منبع موجود در زمينه تاريخ عقايد اسلامى محسوب كرد. اين كتاب از منابع كهن ملل و نحل است و از آن جهت كه نویسنده آن پيشواى مذهب اشعرى است، بسيار قابل توجّه است. اشعرى بحث را با اختلاف در امامت آغاز كرده است كه از اوّلين بحث‌هاى مفصّل وى درباره فرق شيعه است. او شيعه را به سه گروه غلاۀ و رافضه و زيديّه تقسيم كرده و با يادكرد فرقه‌هاى آنان در مورد مسائل اختلافى، از عقايد آن سخن گفته است. او غلاة را از رافضه جدا مى‌داند؛ امّا برخى از فرق غلاة؛ مانند بيانيّه و حربيّه را در ذيل رافضه نيز ياد مى‌كند. مؤلّف با اينكه اتهام معروف و بى‌بنياد تجسيم را به هشام نسبت داده است؛ تصريح مى‌كند كه رافضه معتقد به تجسيم نبوده‌اند. اشعرى در تبيين عقايد فرق، بسيار متعادل‌تر از بغدادى و امثال اوست. بحث از خوارج و مرجئه در صفحات بعدى آمده است و آنگاه به معتزله اشاره كرده است. مؤلّف پس از تبيين عقايد مختلف به تفصيل از عقايد خود- كه سازنده و پردازنده مذهب اشعرى است- سخن گفته است. از بخش‌هاى مهم اين اثر، بابى است كه به آراء متكلمان در مباحث جهان شناسه‌گانه، نظير جوهر، جسم، حركت‌و ادراك اختصاص يافته است كه از آن مباحث به «دقيق الكلام» تعبير مى‌شود. اشعرى فصلى را نيز به بيان اجمالى عقايد اصحاب حديث و اهل سنت اختصاص مى‌دهد.

65255ca95eae1.jpg

روایت سهراب و چند مقاله دیگر از شاهنامه

جواد هداوند

مقالات کتاب که در باب برخی شخصیت‌های شاهنامه است با گذری کوتاه بر اوضاع فرهنگی سیاسی ایران در زمان فردوسی آغاز می‌شود .بررسی شخصیت سهراب، سیمای خانواده در شاهنامه، فریدون و خانواده‌اش، کیکاوس و خانواده‌اش، افراسیاب و خانواده‌اش، پیران ویسه و خانواده‌اش، گودرزیان، سهراسپ و خانواده‌اش، خاندان رستم، سیمای زن در شاهنامه، منیژه، گردآفرید، همای چهرآزاد، و سودابه شخصیت‌ها و موضوعات این کتاب هستند .

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

65d749f7edb21.jpg

قرائت فارسی و دستور زبان برای سال دوم دبیرستانها

جمعی از نویسندگان

کتاب قرائت فارسی و دستور زبان برای سال دوم دبیرستانها، طبق برنامه جدید وزارت فرهنگ و تصویب شورای عالی کتب درسی و تالیف سعید نفیسی، محمدعلی روحانی، محمد نصرالله، دکتر مهدی محقق است که در سال 1338 منتشر شده است.

کلیات/کتاب های درسی
کتاب
659fff19af67a.jpg

گزارش پژوهشهای اعضاء آموزشی دانشگاه پهلوی سال تحصیلی 1352-1353

جمعی از نویسندگان

از آنجا که در دانشگاه پهلوی از بدو تاسیس به کیفیت بیشتر از کمیت توجه شده است طبعا برنامه های تحقیقاتی در این دانشگاه از موقعیت و مقام ممتازی برخوردار بوده است و اعضاء آموزشی دانشگاه با درک این واقعیت، به انتشار تحقیقاتی ارزنده در نشریات ایرانی و خارجی مبادرت ورزیده اند که از سال گذشته در اولین مجموعه "گزارش پژوهشهای اعضاء آموزشی دانشگاه پهلوی" منتشر گردید. و اکنون نیز این مجموعه که منعکس کننده کوششهای انتشاراتی اعضا آموزشی دانشگاه پهلوی در سال تحصیلی 52-53 می باشد.

کلیات/مجموعه مقالات
کتاب