جای یک فرهنگ پهلوی به فارسی که بتواند احتیاجات زبان فارسی را از نظر ریشه شناسی فارسی، شناسی فارسی، شناسایی لغات کهن ادبی، واژه سازی، تتبع در تاریخ زبان فارسی و تحول آن، لهجه شناسی ایرانی و غیره برآورد هنوز در ادبیات فارسی خالی است و در سالهای اخیر که ایرانیان به علوم زبانشناسی و متفرعات آن بیشتر روی آورده اند. این جای خالی بیش از پیش می گردد. فرهنگ پهلوی برای یک ایرانی به منزله فرهنگ های یونانی و لاتینی برای ملل غربی است و با در نظر گرفتن پیوند نزدیکی که زبان فارسی با زبان پهلوی دارد وجود آن برای ادب ایران کاملا ضروری می نماید...

منابع مشابه بیشتر ...

6669a4a58c225.jpg

دایره المعارف مصور زرین - جلد چهارم

غلامرضا طباطبائی مجد

كتاب دایره‌المعارف مصور زرین برگرفته از موضوع های : موسیقی، سینما، تئاتر، ورزش، ریاضیات، نجوم، فیزیك، شیمی، فنون ادبی، مكاتبات نقاشی، فهرست اختراعات و اكتشافات، فهرست برندگان جوایز نوبل و اسكار، آثار تاریخی ایران و جهان، مسائل جغرافیای سیاسی و اقتصادی، نویسندگان، شاعران، سیاستمداران و نظایر آن .این موضوعات بر اساس الفبای فارسی تدوین شده و با تصاویر متعددی همراه است.

6669a3a817d94.jpg

دایره المعارف مصور زرین - جلد سوم

غلامرضا طباطبایی مجد

كتاب دایره‌المعارف مصور زرین برگرفته از موضوع های : موسیقی، سینما، تئاتر، ورزش، ریاضیات، نجوم، فیزیك، شیمی، فنون ادبی، مكاتبات نقاشی، فهرست اختراعات و اكتشافات، فهرست برندگان جوایز نوبل و اسكار، آثار تاریخی ایران و جهان، مسائل جغرافیای سیاسی و اقتصادی، نویسندگان، شاعران، سیاستمداران و نظایر آن .این موضوعات بر اساس الفبای فارسی تدوین شده و با تصاویر متعددی همراه است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

6404ba2ab2803.jpg

یادداشت های گاثاها

"گات‌ها " سروده‌های زرتشت نخستین منظومه ایرانی است که از روزگار کهن به جا مانده و در عین حال، کهن‌ترین و مقدس‌ترین قسمت اوستاست .اغلب بخش‌های "گات‌ها "موزون و آهنگین است .این سروده‌ها که در "یسنا "جای داده شده، سروده زرتشت و پیروان اوست" .گات‌ها "در اصل شامل 17هایتی (فصل)، 238قطعه و 896بیت و 5560کلمه است .در کتاب "یادداشت‌های گات‌ها"، پورداوود سرود "اهنود"، "اشتود"، "سپنتمد"، "وهوخشتر "و "وهیشتوایشت "را همراه با ترجمه و تفسیر آنها آورده است .کتاب حاوی دو هزار و پانصد و هشتاد و شش یادداشت است .مترجم کوشیده تا برای هر واژه اوستایی واژه‌ای برگزیند که از همان ریشه باشد .ضمن آن که برای هر واژه اوستایی، ترجمه، توضیح و آوانگاری مربوط به آن واژه نیز آمده است .

نثر/متون کهن/تفسیری و دینی
کتاب
6400b48fe573d.jpg

کتاب یسنا - بخش دوم (بخشی از نامه مینوی اوستا)

"یسنا "نام اولین بخش از بخش های پنج گانه اوستا و مهم ترین آنها حاوی سروده هایی در باب مراسم دینی است .این سروده ها در 72 فصل تدوین شده است . این بخش از "اوستا "بدین قرار است :ذکر و نیایش اهورامزدا، امشاسپندان، ایزدان، درون (نان مقدس)، هوم (گیاه سکرآور مقدس)، اقرار به دین زردشتی، ستودن گاتها و ستایش فصول مخصوص از یسنا، و تقدیس آب .در پاورقی های کتاب، شرح و تفسیری از "ابراهیم پورداود " درج شده است .کتاب با فهرست منابع و نمایه واژه های اوستایی، پارسی باستان، پهلوی، پازند، پارسی، اشخاص و مکان به پایان می رسد .

نثر/متون کهن/علمی
کتاب