فرهنگ علوم نقلی و ادبی تالیف سید جعفر سجادی شامل لغات و اصطلاحات ادبی، فقهی، اصولی، معانی بیان و دستوری است که در سال 1344 توسط موسسه مطبوعاتی علمی به چاپ رسیده است.

منابع مشابه بیشتر ...

6433ff47172ef.jpg

فرهنگ لغات ابتدائی

. میربخش, ا. اکرامی

فرهنگ لغات ابتدایی مخصوص دانش آموزان کلاسهای پنجم و ششم ابتدایی است که میربخش و ا. اکرامی گردآوری شده و توسط انتشارات کتابفروشی پاینده به چاپ رسیده است.

6432bc2f7ee77.jpg

واژه نامه بوربسّه

. جذوه

ایرج افشار سال ها پیش عکسی از مجموعه ای خطی با نام "خضراء الدمن فی احیاء الوطن" که بی مولف نیز بود را از سیدمحمود مرعشی در کتابخانه آیت الله نجفی در قم دریافت میکند. از مقدمه کتاب بر می آید که تخلص شعری مولف جذوه بوده است و مولف باید از مردم گرکان بوده باشد و ظاهرا از منشیان و مستوفیان دوره ناصرالدین شاه است. موضوع خضراءالدمن بنابر خطبه آن می باید درباره جغرافیای گرکان و لغات مردم آنجا باشد. مولف به مناسبت آنکه ذوق و سلیقه ای در ظرافت یابی و دعابه نویسی داشت آبادی گرکان را به "ممالک محروسه" تعبیر کرده است. بخش اول کتاب که می باید درباره گرکان باشد به جغرافیای بسیار مجمل عالم اختصاص دارد. بخش دوم اختصاص به واژه های مستعمل در گرکان دارد که به تعبیر مردم آنجا زبانشان "بوربسه" نام داشته است...

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

63ea3ca3bb280.jpg

تفسیر حدائق الحقائق (قسمت سوره یوسف)

مؤلف، با استفاده از مراجع و مآخذ مختلف ادبی و عرفانی فارسی و مطالعه حضرت یوسف و زلیخاهای منثور و منظوم کتاب را به رشته تحریر درآورده است. پاره‌ای از مطالب کتاب بدین قرار است: ۱. بیان عرفانی در مورد حسن و جمال یوسف علیه‌السّلام و مقایسه آن با حضرت رسول : مؤلف، در ذیل این عنوان، در لطیفه‌ای، یوسف را صدیق و محمد را محبوب می‌خواند و می‌گوید: پرده از جمال یوسف برداشتند تا همه کس او را آشکار ببینند، ولی پرده از جمال محمدی برنداشتند، چرا که محبوب بود و محبوب را شرط باشد در پرده نگاه داشتن... ۲. بیان آنکه حضرت رسول خود را نمکین خواند: اگر در دیگ دل تو دوستی حق تعالی و دوستی همه پیغمبران علیه‌السّلام باشد، تا نمک محبت محمدی علیه الصلوات الابدی در آن دل نبود، شرف قبول الهی جل جلاله درنیاید... ۳. در بیان معنی غفلت : غفلت بر سه گونه است: مذموم، محمود و غیر مذموم و محمود. آن غفلت که مذموم است، غفلت از یاد حق تعالی است و آن غفلت که محمود است، غفلت از بدی است و آنکه غیر مذموم و محمود است، آن است که در این آیه بیان فرمود: «ان کنت من قبله لمن الغافلین» ؛ یعنی‌ ای محمد من قصه می‌کنم به واسطه وحی خویش به تو این سوره یوسف را و به درستی که بودی پیش از این از جمله کسانی که مطلع نیستند، بر قصه یوسف، پس مراد از غفلت این جا نادانستن از مضمون این حکایت است و... ۴. مقدمه معاملات بنده: معاملات بنده از چهار وجه بیرون نیست؛ معامله با خلق ، معامله با دین (دنیا)، معامله با مولی و معامله با نفس . معامله با خلق، به مایه خلق و معامله با دنیا به سرمایه زهد و معامله با مولی تعالی، به راس المال شکر و معامله با نفس به دست مایه صبر است... ۵. در بیان نفس مکاره و سحاره و مطمئنه و اماره . ۶. در بیان مراتب بلا و محنت : متحملان بار بلا سه فرقه‌اند: بعضی، بلا می‌کشند و می‌نالند؛ اینها جزوعانند و بعضی دیگر بلا می‌کشند و می‌نازند و اینها صبورانند و سبب نازیدن ایشان آن است که در کشیدن بار بلا مشاهده مبلی کنند و فرقه سوم، آن است که بلا می‌کشند، ولی نه می‌نالند و نه می‌نازند و اینها صابرانند ...

نثر/متون کهن/تفسیری و دینی
کتاب
61b8749d66314.png

تفسیر حدائق الحقائق (قسمت سوره یوسف)

در زمان‌های گذشته به داستان و قصه حضرت یوسف توجه بسیاری شده است و این امر ظاهرا هم به دلیل مذهبی بوده است و هم از این لحاظ که قصه یوسف قصه عشقی و داستان شیوا و جالب است و همین امر موجب شده است که به این قصه شاخ و برگ زیادی داده شود و از صورت یک واقعیت تاریخی خارج شود. مولی معین یا معین‌الدین فراهی هروی عارف کامل و واعظ شهیر هرات است. وی از علما و عرفای زمان سلطان حسین بایقرا بود و از جمله کتب و رسائلی که بدو نسبت داده‌اند، تفسیر حدائق الحقائق است که در تفسیر سوره یوسف می‌باشد. نویسنده در این کتاب با استفاده از مراجع و مآخذ مختلف فارسی ادبی و عرفانی و مطالعه یوسف و زلیخاهای منثور و منظوم این کتاب را به رشته تحریر درآورده است.

نثر/متون کهن/تفسیری و دینی
کتاب