در برخی از شهرها و آبادیهای استان زرخیز خوزستان مانند دزفول، شوشتر، رامهرمز و بهبهان هنوز به گویشهای ایرانی سخن گفته می شود. این گویشها مانند همه گویشهای ایرانی دیگر رفته رفته فراموش می شوند و واژه های آنها کم کم جای خود را به واژه های فارسی می سپارند و از این رو باید تا هنوز فرهموش نشده اند به گردآوری و بررسی آنها که برای شناسایی بهتر و ژرفتر زبانهای ایرانی بایسته است پرداخت. محمدباقر نیرومند دبیر دبیرستانهای اهواز که شوشتری هستند چند سال با کوشش فراوان ولی بدون در نظر گرفتن روش کنونی واژه نامه نویسی واژه های فراوانی از گویش شوشتری را گردآوری کرده و آنها را به خط زیبای خود نوشته اند...

منابع مشابه بیشتر ...

665347f63827c.jpg

فرهنگ پیشرو آریان پور - جلد ششم (انگلیسی-فارسی)

منوچهر آریان پور کاشانی

فرهنگ حاضر دستاورد چهار دهه تجربه در فرهنگ نویسی دو زبانه و هشت سال کار مداوم است. منظور این بوده است که با بهره گیری از نکات مثبت فرهنگ های پیشین (به ویژه فرهنگ های حییم و آریان پور) و ارائه چندین ویژگی تازه، واژه نامه ای جامع و کاملا نوین برای استفاده مترجمان و آموزندگان زبان انگلیسی در کلیه سطوح عرضه گردد. فرهنگ کاملا جدید شش جلدی پیشرو آریان پور تنها فرهنگ جامع دوزبانه کشور می باشد که براساس آخرین شیوه های فرهنگ نویسی و آموزش زبان و برمبنای یکی از کامل ترین فرهنگ هایانگلیسی (آمریکایی) یعنی Websters New World Dictionary تدوین شده است. در این فرهنگ مولف می کوشد علاوه بر ویژگی های کلی برگرفته از فرهنگ Webster با درنظر گرفتن نیاز فارسی زبانان و با تعیین حوزه کاربردی واژه ها، ارائه مثالهای متفاوت در دامنه معانی همراه با ترجمه مثال ها و اصطلاحات گامی نو در عرصه فرهنگ نویسی دو زبانه بردارد...

665345fd31df7.jpg

فرهنگ پیشرو آریان پور - جلد پنجم (انگلیسی-فارسی)

منوچهر آریان پور کاشانی

فرهنگ حاضر دستاورد چهار دهه تجربه در فرهنگ نویسی دو زبانه و هشت سال کار مداوم است. منظور این بوده است که با بهره گیری از نکات مثبت فرهنگ های پیشین (به ویژه فرهنگ های حییم و آریان پور) و ارائه چندین ویژگی تازه، واژه نامه ای جامع و کاملا نوین برای استفاده مترجمان و آموزندگان زبان انگلیسی در کلیه سطوح عرضه گردد. فرهنگ کاملا جدید شش جلدی پیشرو آریان پور تنها فرهنگ جامع دوزبانه کشور می باشد که براساس آخرین شیوه های فرهنگ نویسی و آموزش زبان و برمبنای یکی از کامل ترین فرهنگ هایانگلیسی (آمریکایی) یعنی Websters New World Dictionary تدوین شده است. در این فرهنگ مولف می کوشد علاوه بر ویژگی های کلی برگرفته از فرهنگ Webster با درنظر گرفتن نیاز فارسی زبانان و با تعیین حوزه کاربردی واژه ها، ارائه مثالهای متفاوت در دامنه معانی همراه با ترجمه مثال ها و اصطلاحات گامی نو در عرصه فرهنگ نویسی دو زبانه بردارد...

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

6374ec317551e.png

فرهنگ واژه‌نامه‌ای از گویش شوشتری

محمدباقر نیرومند

در برخی از شهرها و آبادی‌های استان خوزستان هنوز به گویش‌های ایرانی سخن گفته می‌شود. این گویش‌ها مانند همه گویش‌های ایرانی دیگر رفته‌رفته فراموش می‌شوند و واژه‌های آنها کم‌کم جای خود را به واژگان فارسی می‌سپارند؛ از این‌رو باید به گردآوری و بررسی آنها که برای شناسایی بهتر و ژرف‌تر زبان‌های ایرانی بایسته است، پرداخت. نویسنده در این کتاب با کوشش فراوان، ولی بدون درنظرگرفتن روش کنونی واژه‌نامه‌نویسی، واژه‌های فراوانی از گویش شوشتری را گردآوری کرده است.

کلیات/فرهنگ ها دستور زبان/گویش و لهجه
کتاب
5f413d9faf842.png

نصاب شوشتر؛ منظوم

محمدباقر نیرومند

استاد محمدباقر نیرومند فرزند اسماعیل فرزند آیت‌الله حاج شیخ جعفر شوشتری متولّد ۱۲۷۸ هجری شمسی در شوشتر دارای معلومات قدیم شامل صرف و نحو عربی، ادبیات فارسی، منطق، فقه و اصول و آشنایی مختصری با فن عکاسی و خط نسخ و نظم ابیات است که مقدمات عربی را نزد دانشمند جلیل مرحول سیّد جلال الدین جزایری و و ادبیات را نزد دانشمند مورخ سید نورالدین امام و منطق و فلسفه را از محضر مرحوم آیت الله شیخ محمد کاظم شریعت فرا گرفته و خط نسخ را نزد مرحوم سید محمد باقر حکیم تمرین کرده است. این کتاب از جمله آثار ایشان است که در آن به صورت منظوم به گردآوری واژگان شوشتری پرداخته است.

کلیات/فرهنگ ها نظم/شعر معاصر
کتاب