نگارنده در ابتدای کتاب یادآور می‌شود که "موسیقی عامیانه ناظر بر وقایع مهم زندگی از جمله تولد تا مرگ است .این هنر بنابه مقتضیات زمان و مکان و موضوع فرق پیدا می‌کند و در واقع بیان احساسات پاک و صادقانه مردم است که در فرم و قالب مناسب با موضوع و فعالیت ارائه می‌شود .موسیقی عامیانه ایران در تمام اشکال خود سرشار از مضامین اسلامی است و این امر جزء ویژگی‌های این هنر ساده و بی پیرایه نیز محسوب می‌شود ."وی در این کتاب نغمه‌ها و سروده‌های عامیانه را در قالب یازده موضوع که عمدتا نام و نشانی از مولای متقیان علی (ع) دارند گردآوری و بررسی نموده که عبارت‌اند از" :ترانه‌های کار"، "دامداری"، "اعتقادات و باورهای عامیانه در خصوص ابزار موسیقی"، "نغمات و دعاهای رمضان"، "موسیقی در آیین‌های نوروزی"، "دوبیتی‌های عامیانه"، "متل‌ها یا قصه ترانه‌های عامیانه"، "لالایی‌ها"، "نغمه‌های عروسی"، "نغمه‌های حماسی " و "ترانه‌های مذهبی ."در بخش انتهایی کتاب، "منابع و ماخذ "و "نمایه "فراهم آمده است .

منابع مشابه بیشتر ...

653a48500478a.jpg

خداپرستی در شعر فارسی

احمد احمدی بیرجندی

این‌ مجموعه‌ از نغمه‌های‌ توحید و نعمت‌ حضرت‌ باری‌ تعالی‌ فراهم‌ آمده‌است‌ و اشعار 51 سخنگوی‌ فارسی‌ را در بر دارد. هر یک‌ از شاعران‌، اشعاری‌ نغزدر تحمید و تبجیل‌ ذات‌ مقدس‌ حق‌ تعالی‌ و الطاف‌ بیکران‌ و نعمت‌های‌ اوسروده‌اند

65312e5c13405.jpg

گزیده هایی از ترانه های روستایی فارسی با ترجمه منظوم به ترکی آذری

محمدعلی فرزانه

گزیده ترانه های روستایی فارسی، همراه با ترجمه منظوم به ترکی آذری، که از نظر علاقمندان و مشتاقان این سروده های نغز و موزون خلقی می گذرد، بیش از آنکه بتواند نشانگر رویداد مترجم در ترجمه این ترانه ها به زبان ترکی آذری به حساب آید، می تواند بیانگر انس و الفتی باشد که نگارنده از دیرباز به مانند دیگر شیفتگان فرهنگ و ادب عامه با این دست آوردهای بدیع ذوق و احساس داشته ام. اشتغال مستمر به امر گردآوری نمونه های ادبیات خلقی آذربایجان و از آن میان "بایاتیها" و مقایسه و تطبیق گاه و بیگاه آنها با موارد همگون در ادب عامه فارسی و از آن میان ترانه های روستایی، یکی از سرگرمیهای ساعات فراغت و در عین حال مستمسکی برای زدودن ملال خاطر و پناه جستن به نوعی حسب حال در جوار این ریاحین عطرآگین بوده است. گزیده ترانه های روستایی با ترجمه ترکی آذری، یکی از ره آوردهای ناچیز این سیر و گشت در گلزار ترانه هاست. مسلما ترجمه کلام منظوم از زبانی به زبان دیگر کاری است نه چندان آسان. این کار از آن جهت آسان نیست که کلام، منظوم و به خصوص کلام منظوم خلقی، در هر زبان از نظر محتوا و بافت از یک رشته نازک خیالیها، ریزه کاریها، و گوشه پردازیهای فکری و بدیعی برخوردار است که چه بسا جابجایی آنها در زبانی به غیر از زبان اصلی به سهولت میسر نباشد. با وجود این، این ترجمه ها به همین صورت که هست تقدیم شیفتگان این گلهای صحرایی خوش رنگ و نگار می گردد.