مجموعه اشعار از سایه تا نشان مجموعه رباعیات و دوبیتی، سروده جعفر حمیدی است که در سال 1360 توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است.

منابع مشابه بیشتر ...

656895d4a2632.jpg

سپیده

علی صدارت

اشعار این مجموعه کسی است که هیچگاه متظاهر به شاعری نبوده و اصراری در نشر آثار خود نداشته است. شعر را برای دل خود سروده و آنرا وسیله ای برای بیان احساسات و تسکین رنجهای درونی خود دانسته است...

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

60f9174983f71.png

تاریخ نگاران

سیدجعفر حمیدی

موضوع این کتاب، بررسی و شناخت و شناساندن متون نثر ادبی تاریخی است که از قرن پنجم تا آخر قرن نهم هجری در ایران به رشته تحریر درآمده‌اند. در این گفتار هدف بررسی و مقایسه تاریخ‌ها به صورت عام نیست، بلکه معرفی و شناخت تاریخ‌هایی است که به نثر مرسل یا نثر متکلف و مصنوع در فاصله این قرون نوشته شده‌اند. این مسئله، آشنایی با کتب تاریخی و معرفی آنها را نیز دربر می‌گیرد.

پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی
کتاب
581ec04f9dac1.PNG

تأثیر زبان فارسی و اوضاع اجتماعی و فرهنگی هند در عصر شاه جهان بابری

سیدجعفر حمیدی

شاه جهان، ابومظفر محمد شهاب‌الدین فرزند جهانگیر شاه علمگیر از پادشاهان بابری یا گورکانی هند است که به مغول کبیر شهرت دارد. او پس از درگذشت پدرش جهانگیر به سلطنت رسید. (بابر) لقب محمد ظهیرالدین پسرعمو شیخ‌ نواده پنجم تیمور گورکانی و متولد 888 هـ .ق در فرغانه بود که دولت گورکانی یا بابری یا مغول را تأسیس و از سال 932 تا 637 هـ.ق مطابق با 1525 تا 1530 م در هند سلطنت کرد.

پژوهش‌ها/پژوهش‌های زبان‌شناسی
مقاله