پروفسور فضل الله رضا در مورد کتاب می گویند: بخشی از مقالات و سخنرانی های فرهنگی پراکنده من در این کتاب فراهم آمده است. این مقالات در سالهای دور از هم نوشته شده، و بیشتر آن در نیم قرن گذشته در مجلات و مطبوعات ایران به چاپ رسیده است. به هنگام خواندن هر مقالت، اگر تاریخ و جو زمان و مناسبت نگارش یا گفتار ملحوظ ذهن خواننده قرار گیرد نکته ها آشکارتر می گردد.این کتاب هدیه ناچیزی است از برون مرز به همه پارسی زبانان در لایه های سخنان فرهنگی و شعر و ادب که بسیاری از خوانندگان خود ان گونه مضامین را به از من می شناسند یک پیام معنوی که جان کلام است پیام گرم آشناسی و همدلی ایرانیان جهان و آرزوی سرفرازی و پیروزمندی ایشان و پایندگی فرهنگ ایران. بیان شوق و ارادت نگارنده که از راه دور به گوش دل خوانندگان می رسد همان است که همه در دل داریم و قلم فاخر آن نویسنده توانا به زیبایی و ایجاز خوش رقم زده است: ایران را از یاد نبریم. در این زمان فرهنگ ما همتای سند هویت و منشور استقلال ماست...

منابع مشابه بیشتر ...

66532ca193250.jpg

حدیث آرزومندی (مقالات فرهنگی و ادبی)

فضل الله رضا

مقالاتی که در این کتاب گرد آمده، به استثنای سه نوشتار، در دو یا سه سال گذشته در کانادا تهیه شده است. سه مقاله ترجمه‌پذیری، و دروگر و فردوسی و حافظ، بیست و چند سال پیش در مجلات ادبی تهران به چاپ رسیده بود. هسته مرکزی این کتاب، مانند همزاد پیشین آن مهجوری و مشتاقی پیرامون فرهنگ و شعر و ادب سنتی فارسی است.می‌توان گفت که مجموعه مقالات این دو کتاب حاصل نگرش ذوقی یکی از اهل علم به فرهنگ ایران است. نگارنده کوشیده است که خرد را با ذوق به میزان مناسب و معتدلی در آمیزد. بخش آغازین کتاب، مقایسه گونه‌ای میان چهار شاعر بزرگ ایران را در بر می‌گیرد. دو مقاله سفیر پر تدبیر و دروگر از شاهنامه فردوسی الهام پذیرفته، ولی پیام فرهنگی و اجتماعی و سیاسی روز در آن انباشته شده است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

66532ca193250.jpg

حدیث آرزومندی (مقالات فرهنگی و ادبی)

فضل الله رضا

مقالاتی که در این کتاب گرد آمده، به استثنای سه نوشتار، در دو یا سه سال گذشته در کانادا تهیه شده است. سه مقاله ترجمه‌پذیری، و دروگر و فردوسی و حافظ، بیست و چند سال پیش در مجلات ادبی تهران به چاپ رسیده بود. هسته مرکزی این کتاب، مانند همزاد پیشین آن مهجوری و مشتاقی پیرامون فرهنگ و شعر و ادب سنتی فارسی است.می‌توان گفت که مجموعه مقالات این دو کتاب حاصل نگرش ذوقی یکی از اهل علم به فرهنگ ایران است. نگارنده کوشیده است که خرد را با ذوق به میزان مناسب و معتدلی در آمیزد. بخش آغازین کتاب، مقایسه گونه‌ای میان چهار شاعر بزرگ ایران را در بر می‌گیرد. دو مقاله سفیر پر تدبیر و دروگر از شاهنامه فردوسی الهام پذیرفته، ولی پیام فرهنگی و اجتماعی و سیاسی روز در آن انباشته شده است.

کلیات/مجموعه مقالات
کتاب
65ef124d06ab5.jpg

دیدها و اندیشه ها (دوازده مقاله و سخنرانی)

فضل الله رضا

آنچه در این دفتر عرضه میشود بخشی از سخنرانی هاییست که در تهران توسط پروفسور رضا ایراد شده و مقالات پیوست هم در سالهای بعد در پاریس نگاشته شده اند. عنوان کتاب اشاره ایست به دیدها و اندیشه های نگارنده در سخنرانیها و مقالات این مجموعه.

کلیات/مجموعه مقالات
کتاب