مقالاتی که در این کتاب جمع شده مجموع 29 مقاله است که عمدتا جانمایه مدیریتی دارند. گاه مدیریت به معنای اخص در آن مطرح شده و گاه حاوی پیامهای مدیریتی درباره تدوین کتاب و یا تنظیم کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی است و یا به نوعی گزارش از تلاش های سازمان با مراکز و کتابخانه هایی دارد که نقش مدیریت در نحوه ارائه خدمات انها بارز و آشکار است و عمدتا بیانگر نوع نگرش نویسنده به کتاب و کتابخانه است.

منابع مشابه بیشتر ...

66128e3050818.jpg

کتابخانه آموزشگاهی

مرکز خدمات کتابداری

نوشتاری که اکنون مورد ملاحظه قرار می گیرد با توجه به نیاز آموزشگاه های کشور به ویژه دبیرستانها برای بنیادگذاری کتابخانه های خود و اداره آن، به وسیله کتابداران مرکز خدمات کتابداری این موسسه آماده شده است و هدف آن تامین یک سلسله داده های زیربنائی و اساسی برای تاسیس و اداره چنین کتابخانه هایی میباشد. کوشش نویسندگان بر این بوده است که با در نظر داشتن شرایط و امکانات کنونی همراه با آینده نگری، مسائل فنی و گاه دشوار کتابداری را به گونه ای چکیده و آسان بازگو سازند تا اولیای آموزشگاهها چون آموزگاران، دبیران و مدیران که به سبب پیشه تربیتی خود به امور مربوط به کتاب و کتابخانه علاقه خاص دارند بتوانند ابزار نخستین برای وصول به هدف پدید آوردنو اداره چنین کتابخانه هایی را در دست داشته باشند.

65e72aa9b304b.jpg

کتاب و کتابخانه در اسلام (مجموعه مقالات)

کاظم مدیرشانه چی

مجموعه حاضر چهارده مقاله از استاد کاظم مدیرشانه چی است. بعضی از این مقالات در زمان انتشار برای فارسی زبانان تازگی و اهمیت بیشتری از این زمان داشته است، زیرا آن زمان درباره کتابخانه های اسلامی یا بعض عناوین این مقالات مستقلا مقاله یا کتابی به فارسی وجود نداشت و آنچه در مطاوی کتابها چون کتاب شریف (النقض) یا در تاریخ ادبیات فارسی یا کتب شرح حال علما و امثال آن آمده بود به اجمال و بدون ترتیب زمانی و تاثیر و تاثر هریک از دیگری ذکر شده که خوشبختانه در این باره بعدا کتابهایی مستقلا و یا از عربی به فارسی انتشار یافت که از لحاظ جامعیت و دیگر جهات چون دسته بندی کتابخانه ها به: عمومی و خصوصی و در بخش نخست "عمومی" به مساجد و مدارس و خانقاه ها و در بخش دوم "شخصی" به کتابخانه های امرا، وزرا، علما، و ...، قابل توجه و حاوی اطلاعات مهمی در این راستا است. منتهی هیچ نوشته ای نیست که واجد همه اطلاعات باشد. به علاوه که همه منابع در دست همه نویسندگان نبوده و نیست...

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

663a4c3948675.jpg

گنجینه بهارستان - جلد اول (مجموعه رسائل مکتوب)

نسخ خطی میراث مکتوب فرهنگی هر ملتی است. همه ملت ها به آثار گذشتگان خویش به ویژه اسناد و نسخ خطی خویش می بالند و در راه احیای آن سرمایه گذاری های سنگین می کنند. امروزه برای اینکه مشخص شود چه ملت و کشوری در طریق تمدن و گسترش فرهنگ جهانی پیشقدم و از سابقه بیشتری برخوردار بوده است بحث های جدی و اساسی مطرح است، نمایشگاهها و موزه های مختلف در موضوعات گوناگون در سراسر دنیا به ویژه در کشورهای صنعتی نشان از آن دارد که انان خود مدعیان تمدن اند و یا دست کم چنین القا می کنند که در حفظ و حراست از میراث باستانی و نگهداشت آثار تاریخی عرضه و توان بیشتری دارند و از این طریق محققان را از سراسر دنیا به سوی خود می خوانند تا با غور و بررسی در اسناد و مدارک و تاریخ گذشته به کشف نقاط مبهم تاریخی بپردازند...

کلیات/مجموعه مقالات
کتاب
57c1fbfde1d5d.PNG

اسناد کتابخانه مجلس، ابزاری در خدمت نمایندگان و گنجینه‌ای ارزشمند در تاریخ معاصر ایران

غلامرضا فدائی عراقی

در این مقاله به اهمیت اسناد و تنوع آن در کتابخانه مجلس اشاره می‌شود و اینکه این اسناد شامل بایگانی راکد، اسناد سازمان ملل، بریده جراید، روزنامه‌ها و مجلات قدیمی، آلبوم‌ها و نقشه‌هاست و برای بهره‌برداری از این مجموعه ارزشمند باید برنامه‌ریزی نمود. این برنامه‌ریزی شامل سازمان‌دهی اولیه و سپس رایانه‌ای کردن آن برای اشاعه اطلاعات است.

پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی
مقاله