76
نویسنده
1
موضوع
78
منبع
نامه نگاری عبارت است از ارسال نوشته‌ای برای فرد یا افراد دیگر جهت برقراری ارتباط و می‌تواند در مورد هر موضوعی باشد، نامه نگاری در گذشته بیشتر به صورت کاغذی بوده اما در عصر جدید نامه های الکترونیکی به تدریج جای نامه نگاری کاغذی را گرفته است. نامه نگاری دارای ارزش ادبی است. برخی از نامه ها به جهت نگارنده و گیرنده، برخی به جهت زمانی که نگاشته شده اند، برخی به دلیل محتوا و مضمون و برخی دیگر به دلیل سبک نگارش و ادبیات به کاررفته در آن دارای ارزش هستند. البته در این سبک انواع دیگری هم وجود دارد که ارتباط چندانی با نامه نگاری ندارند مانند: تلگراف، فکس و... .

عنوانانشای ماهرو؛ منشآت عین‌الدین عین الملک عبدالله بن ماهرو

اشرافمحمد بشیر حسین

به کوشششیخ عبدالرشید

نویسندهعین الملک عبدالله بن ماهرو

موضوعنثر/نامه‌نگاری

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرانتشارات اداره تحقیقات پاکستان، دانشگاه پنجاب، لاهور

تاریخ چاپ1965 میلادی

زبانفارسی

عنوانبررسی سندی نویافته از «سفینه تبریز»؛ نامه غیاث‌الدین محمد وزیر به برادرش مجد‌الدین درباره جلوس آرپاخان، پادشاه ایخانی ایران

نویسندهسیدعلی آل داود

موضوعنثر/نامه‌نگاری

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر