163
نویسنده
1
موضوع
89
منبع
در این بخش پژوهش های حوزه ادبیات پایداری، مقاومت و جنگ ارائه می‌شود
پژوهش‌های ادبیات پایداری

عنوانشانه‌های زخمی پامیر؛ جلوه‌هایی از ادبیات و هنر مقاومت افغانستان

به کوششم.ح ملک جعفریان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های ادبیات پایداری

مکان چاپتهران

ناشرحوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات انقلاب در شیعه؛ ترجمه و شرح نامه ابوبکر خوارزمی به شیعیان نیشابور(جلد دوم)

نویسندهصادق آئینه وند

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های ادبیات پایداری

مکان چاپتهران

ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

تیراژ10000

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر