14130
نویسنده
102
موضوع
11311
منبع
در این بخش تازه ترین منابع بارگذاری‌شده روی سایت بدون توجه به نوع منبع (کتاب یا مقاله) و نیز موضوع منبع و به ترتیب زمان بارگذاری نشان داده خواهد شد. برای دیدن موضوعات مختلف به درختواره موضوعات در سایت مراجعه کنید. نیز میتوانید از فیلترهای درنظرگرفته‌شده در همین صفحه (الفبایی، نوع فایل، زبان و نوع منبع) برای دیدن بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید.
همه

عنوانسیر خط و کتابت: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی از لوح تا لوح

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرنشر چامه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی/انگلیسی

یادنامه ایرانی مینورسکی؛ شامل مقالات تحقیقی مربوط به مطالعات ایرانی
مجتبی مینوی ایرج افشار
PDF

عنوانیادنامه ایرانی مینورسکی؛ شامل مقالات تحقیقی مربوط به مطالعات ایرانی

به کوششمجتبی مینوی, ایرج افشار

موضوعکلیات/یادنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی/انگلیسی

نمایش موارد بیشتر