منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمد دشتی نیشابوری
163
153
PDF PDF

عنوانآسمان مدینه، شرح تطبیقی برده و نهج البرده از شاعران شهیر مصری بوصیری و شوقی در ستایش پیامبر گرامی اسلام

نویسندهمحمد دشتی نیشابوری

موضوعنظم/شعر کلاسیک

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی