2148
نویسنده
14
موضوع
1654
منبع
ادبیات فارسی هماره آکنده از حضور شاعران، نویسندگان و سخن پردازانی بوده است که با هنر، تفکر و زبان رسای خود در سپهر ادبیات و فرهنگ این مرز و بوم درخشیده اند و آثاری بس شگرف و ارزشمند برای ما، از خود به یادگار نهاده اند. بی هیچ اغراقی انتخاب بهترین ها، از بین این همه همیشه بهترین ها، کاری است دشوار لکن ما در حد توانایی، چهار شاعر برجسته ی ادب فارسی را به عنوان مدخل و نمونه ای (برای ادامه ی این راه) از میان تاریخ درخشان ادبیات کشورمان برگزیده ایم و دراین بخش به ایشان پرداخته ایم. در تقسیم بندی ما، تلاش شده است هرکدام از این چهار بزرگمرد: فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی از دو جنبه ی اشعارشان و پژوهش درباب آنان معرفی و بررسی شوند.
مشاهیر ادبیات فارسی

عنوانآیین شهریاری در ایران بر بنیاد شاهنامه فردوسی

نویسندهعلیقلی اعتمادمقدم

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتوضیح نکات ادبی، عرفانی، اشارات قرآنی و احادیث در مثنوی مولوی

نویسندهامین پاشا اجلالی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاهنامه فردوسی شاهکار سخنوری و سخنوری: یادگار گرانبهای شعر و ادب که آزادمرد گوینده ایرانی هدیه به عالم بشریت کرده است (متن سخنرانی)

نویسندهجلال الدین همایی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمولانا از دیدگاه ترکان و ایرانیان

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشناختی تازه از سعدی همراه با متن مصحح و معرب اشعار عربی سعدی و ترجمه فارسی

نویسندهجعفر مؤید شیرازی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/پژوهش درباره سعدی

مکان چاپشیراز

ناشرانتشارات نوید شیراز

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقالاتی درباره زندگی و شعر سعدی (26 مقاله)

به کوششمنصور رستگار فسایی

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/پژوهش درباره سعدی

مکان چاپشیراز

ناشرانتشارات دانشگاه پهلوی

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ قصه‌های پیامبران؛ تجلی شاعرانه اشارات داستانی در مثنوی

نویسندهمه‌دخت پورخالقی چترودی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپمشهد

ناشرموسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعشق در منظومه شمسی: واژه‌یابی عشق در دیوان کبیر مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

نویسندهعلیرضا مختارپور قهرودی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننخبة العرفان عن آیات القرآن و تفسیرها (تطبیق اشعار مثنوی معنوی و کلیات شمس با قرآن کریم)

نویسندهسیدهادی حائری

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات حقیقت

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخلاصه سخنرانی‌های همایش بین‌المللی بزرگداشت هشتصدمین سال ولادت مولانا جلال‌الدین محمد بلخی رومی

نویسندهگروهی از نویسندگان

اشرافغلامرضا اعوانی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزایش دوباره عشق و آفرینش از دیدگاه مولانا جلال‌الدین مولوی

نویسندهرضا آراسته

مترجممحمود هاتف

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرعطائی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر