2222
نویسنده
14
موضوع
1725
منبع
ادبیات فارسی هماره آکنده از حضور شاعران، نویسندگان و سخن پردازانی بوده است که با هنر، تفکر و زبان رسای خود در سپهر ادبیات و فرهنگ این مرز و بوم درخشیده اند و آثاری بس شگرف و ارزشمند برای ما، از خود به یادگار نهاده اند. بی هیچ اغراقی انتخاب بهترین ها، از بین این همه همیشه بهترین ها، کاری است دشوار لکن ما در حد توانایی، چهار شاعر برجسته ی ادب فارسی را به عنوان مدخل و نمونه ای (برای ادامه ی این راه) از میان تاریخ درخشان ادبیات کشورمان برگزیده ایم و دراین بخش به ایشان پرداخته ایم. در تقسیم بندی ما، تلاش شده است هرکدام از این چهار بزرگمرد: فردوسی، سعدی، حافظ و مولوی از دو جنبه ی اشعارشان و پژوهش درباب آنان معرفی و بررسی شوند.
مشاهیر ادبیات فارسی
گنجینه معنوی مولانا
سيدحسين نصر آنه ماری شیمل ویلیام چیتیک
PDF

عنوانگنجینه معنوی مولانا

نویسندهسيدحسين نصر, آنه ماری شیمل, ویلیام چیتیک

مترجمشهاب الدین عباسی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مروارید

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاهنامه فردوسی پدیده بزرگ فرهنگی در تمدن جهانی (چکیده مقالات)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششعسکر علی رجب زاده, منور محمد نظرزاده, عبدالحی کاملی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات ایرانی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسوانح مولوی: تحقیق احوال و زندگی مولانا جلال‌الدین مولوی و تبصره و تقریظ مبسوط بر مثنوی شریف

مترجمسیدمحمدتقی فخر داعی گیلانی

نویسندهمحمد شبلی نعمانی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دنیای کتاب

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه: تحلیلی از شخصیت هفت پهلوان شاهنامه همراه با مقدمه ‌ای در شناخت فردوسی

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات یزدان

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه: تحلیلی از شخصیت هفت پهلوان شاهنامه همراه با مقدمه‌ای در شناخت فردوسی

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار ملی

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرباره حافظ (برگزیده مقاله‌های نشر دانش 2)

به کوششنصرالله پورجوادی

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

خردنامه پارسایان: روایتی دیگر از شاهنامه فردوسی
محمدکاظم یوسف پور ماگالی تودوا
PDF

عنوانخردنامه پارسایان: روایتی دیگر از شاهنامه فردوسی

نویسندهمحمدکاظم یوسف پور, ماگالی تودوا

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپگیلان/رشت

ناشرانتشارات دانشگاه گیلان

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحماسه داد: بحثی در محتوای سیاسی شاهنامه فردوسی

نویسندهف.م. جوانشیر

مترجمم.ب. آذینفر

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرحزب توده ایران

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر