729
نویسنده
4
موضوع
488
منبع
این بخش شامل مجموعه ای از منابع ادبی است که در حوزه ی فنون ادبی نگاشته شده اند. در این سرفصل تلاش شده است تا منابع دردسترسِ سه حوزه ی: بلاغت، ترجمه و راهنمای نگارش و روش تحقیق که در ادبیات به شیوایی و آرایش کلام، شیوه ی نوشتار صحیح و همچنین زایایی زبان از طریق ترجمه ها کمک می کنند برای استفاده مخاطبان و پژوهشگران عرضه شود.

عنوانمجموعه مقالات کنفرانس بررسی مسائل ترجمه

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششکاظم لطفی پور ساعدی, ابراهیم جدیری سلیمی, مسعود رحیم پور

موضوعفنون ادبی/ترجمه

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفنون ترجمه پیشرفته، انگلیسی، فارسی-فارسی، انگلیسی

نویسندهعلاءالدین پازارگادی

مترجمعلاءالدین پازارگادی

موضوعفنون ادبی/ترجمه

مکان چاپتهران

ناشرعبید زاکانی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرس انشای فارسی برای دبیرستان‌ها و دانشسراها (دفتر اول)

نویسندهسلیم نیساری

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1330 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزبان‌آموزی و روش تدریس دو کتاب دویدم و دویدم، زیر گنبد کبود

نویسندهثمین باغچه‌بان

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشرآموزشگاه کرولال‌های باغچه‌بان

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر