388
نویسنده
7
موضوع
301
منبع
در این بخش به جریان شناسی ادبی از خلال متون هنری می پردازیم. متونی از بخش های: مطالعات عمومی هنر، متون نمایشی،(متون و آثار) هنرهای تجسمی، معماری و بناها و کتیبه ها. بدون شک، یکی از روش های دقیق و صحیح  شناخت و ادراک جریان ادبیات فارسی،  بهره گرفتن و استفاده از متون، رخدادها، جنبه های مختلف و آثار به جای مانده هنری است؛ با استفاده از کتیبه ها و نقش و نگارهای آنها، با استفاده از سبک های معماری  در اعصار گوناگون، با استفاده از متون نمایشی در دوره های مختلف و... می توان دورنما و تصویری کامل و جامع از جریان، حرکت و وضعیت ادبیات در این دوره ها ارائه داد.
تصاویر دیوارنوشته های انقلاب (به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بهمن 1361)
PDF

عنوانتصاویر دیوارنوشته های انقلاب (به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بهمن 1361)

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات حزبی و (نظریات لنین درباره ادبیات و هنر) - قسمت اول

نویسندهولادیمیرایلیچ اولیانوف لنین

مترجممهدی سپهر

موضوعهنر/مطالعات عمومی

ناشرانتشارات شباهنگ

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجغرافیای اصفهان (جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار اصناف شهر)

به کوششمنوچهر ستوده

نویسندهمیرزا حسین خان پسر محمدابراهیم خان تحویلدار

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر