342
نویسنده
7
موضوع
256
منبع
در این بخش به جریان شناسی ادبی از خلال متون هنری می پردازیم. متونی از بخش های: مطالعات عمومی هنر، متون نمایشی،(متون و آثار) هنرهای تجسمی، معماری و بناها و کتیبه ها. بدون شک، یکی از روش های دقیق و صحیح  شناخت و ادراک جریان ادبیات فارسی،  بهره گرفتن و استفاده از متون، رخدادها، جنبه های مختلف و آثار به جای مانده هنری است؛ با استفاده از کتیبه ها و نقش و نگارهای آنها، با استفاده از سبک های معماری  در اعصار گوناگون، با استفاده از متون نمایشی در دوره های مختلف و... می توان دورنما و تصویری کامل و جامع از جریان، حرکت و وضعیت ادبیات در این دوره ها ارائه داد.

عنوانروزنامه تیاتر؛ نمایش‌نامه شیخ علی میرزای حاکم بروجرد به انضمام شرح احوال و آثار نویسنده

مصححمحمد گلبن, فرامرز طالبی

نویسندهمیرزا رضاخان طباطبایی نایینی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

مکان چاپتهران

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

تفریح نامه؛ طرح‌های مشترک بیژن اسدی پور و پرویز شاپور
بیژن اسدی پور پرویز شاپور
PDF

عنوانتفریح نامه؛ طرح‌های مشترک بیژن اسدی پور و پرویز شاپور

نویسندهبیژن اسدی پور, پرویز شاپور

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مروارید

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر