407
نویسنده
7
موضوع
319
منبع
در این بخش به جریان شناسی ادبی از خلال متون هنری می پردازیم. متونی از بخش های: مطالعات عمومی هنر، متون نمایشی،(متون و آثار) هنرهای تجسمی، معماری و بناها و کتیبه ها. بدون شک، یکی از روش های دقیق و صحیح  شناخت و ادراک جریان ادبیات فارسی،  بهره گرفتن و استفاده از متون، رخدادها، جنبه های مختلف و آثار به جای مانده هنری است؛ با استفاده از کتیبه ها و نقش و نگارهای آنها، با استفاده از سبک های معماری  در اعصار گوناگون، با استفاده از متون نمایشی در دوره های مختلف و... می توان دورنما و تصویری کامل و جامع از جریان، حرکت و وضعیت ادبیات در این دوره ها ارائه داد.

عنوانواژگان هنر اسلامی (مصور) فارسی – عربی – انگلیسی

نویسندهاحمد محمد عیسی

مترجممحمدرضا ارجمند, مرجان موسوی

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپقم

ناشرکتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفن عکاسی (شامل: اصول عکسبرداری، لوازم عکاسی، عکبرداری با دستگاههای جدید، ظهور و چاپ و آگراندیسمان، عکاسی رنگی)

نویسندهمهدی فرزان

موضوعهنر/هنرهای تجسمی

ناشرچاپخانه پیروز

تاریخ چاپ1332 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران (25-29 فروردین ماه 1378) - جلد نخست

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعهنر/هنرهای تجسمی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر