173
نویسنده
4
موضوع
197
منبع
شعرمعاصر یا شعر نو گونه‌های جدیدی از شعرهستند که از اشعار پیش از متمایز هستند و ساختاری پیشرفته دارند. شعرمعاصر(نو) فارسی: شعر نو فارسی عنوانی است در برابر شعر کهن فارسی. شعرمعاصر، از آنجا که در وزن عروضی و قالب از شعر کلاسیک، کهن و سنتی پیروی نمی‌کند شعرنو نامیده شده است. شعر نو شامل قالب های : نیمایی، سپید و موج نو است و در قوالب دیگر بر اساس توجه شاعر به زبان و مفاهیم روز، عنوان "نو" به عنوان پسوند به نام قوالب افزوده می شود مانند: غزل نو. منظومه ی افسانه اثر نیما یوشیج را سر آعاز شعر نو می دانند. اصطلاح: چون شعر نیمایی کاربردی نو از وزن عروضی و قالبی بیسابقه و متمایز از شعر کلاسیک را ارائه کرده است و قبل از اشکال دیگرِ اشعار نوظهور معرفی، اعلام رسمیت و رشد و حرکت خود را آغاز کرده است غالبا شعر نیمایی را با اصطلاح شعر نو برابر می‌دانند. در عین حال برای کلیت شعرهای غیرسنتی معاصر نیز اصطلاح شعر نو به کار می‌رود. شعر معاصر پس از نیما: در یک نمای کلی، به ترتیب، شکل گیری انواع شعر نو را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: شعر نیمایی: وزن عروضی دارد اما جای قافیه ها مشخص نیست مثل: اشعار اخوان ثالث، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری. سپید: هر چند آهنگین است اما وزن عروضی ندارد و جای قافیه ها در آن مشخص نیست مثل: برخی اشعار شاملو. موج نو: نه قافیه دارد و نه وزن عروضی و فرق آن با نثر در تخیل شعری است، موج نو به پیچیدگی معروف است. مثل: برخی اشعار احمد رضا احمدی. شیوه‌های انتزاعی: گاه شعرهای بینابین این دو سبک را شعر آزاد می‌نامند. از سویی شعر بی وزن را شعر منثور و یا سپید و یا حتی شعر آزاد نیز اطلاق می‌کتتد. شیوه‌هایی با برداشتهای انتزاعی از شعر بی وزن مرسوم است که تعریف و مرزبندی شفاف علمی ندارد و شعر سپید، آزاد، حجم، موج و... خوانده می‌شود. جریان‌های شعرمعاصر و نو فارسی: شعر نیمایی شعر سپید شعر حجم شعر موج نو شعر ناب شعر کودک و نوجوان دهه شصت و موج سوم شعرهای نگاره‌ای شعر دهه هفتاد شعر پست‌مدرن شعر دهه هشتاد برخی شاعران سرشناس در زمینه شعرمعاصر و نو: علی اسفندیاری (نیما یوشیج) احمد شاملو (الف. بامداد) مهدی اخوان ثالث (م.امید) محمدرضا شفیعی کدکنی سهراب سپهری نادر نادر پور فریدون مشیری فروغ فرخزاد. ​در این بخش شعرمعاصر ادبیات فارسی ذیل سه زیرشاخه ی: دفترشعر، مجموعه اشعار و گزیده ارائه می گردد.

عنوانکلیات اشعار مرحوم ثقه الاسلام حاج شیخ محمدعلی امامی امام جمعه کاشمر

نویسندهمحمدعلی امامی متخلص به مشکوه

به کوششمحمد امامی نوری

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی

نمونه ای از اشعار نغز آقای عباس فرات و قسمتی از دیوان اشعار حسین پورشقاقی
عباس فرات حسین پورشقاقی
PDF

عنواننمونه ای از اشعار نغز آقای عباس فرات و قسمتی از دیوان اشعار حسین پورشقاقی

نویسندهعباس فرات, حسین پورشقاقی

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

ناشرشرکت سهامی چاپ رنگین

تاریخ چاپ1325 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچون محزون ولی شادمان (شرح حال و اشعار جلیل قزاق ایروانی)

نویسندهح. ب. دهقانی تفتی

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

مکان چاپاصفهان

ناشرکتابفروشی مهرآئین عباس آباد اصفهان

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندریای شعله ور (مجموعه شعر حاوی مناقب و مراثی برگزیده علمدار کربلا حضرت عباس (ع))

نویسندهمحمدعلی مجاهدی (پروانه)

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

مکان چاپقم

ناشرانتشارات حضور

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر