1143
نویسنده
2
موضوع
1189
منبع
پژوهش های عمومی پژوهش هایی هستند که به سختی می توان آن ها را ذیل یک درختواره تقسیم بندی کرد و عمدتاً چند بُعدی(با شمولی گسترده) و ناظر بر مفاهیمی کلی و عمومی و بینارشته ای هستند. این بخش شامل پژوهش هایی می شود که در حوزه و گستره ی پژوهش های عمومی با توجه و پیوستگی به حوزه ی ادبیات انجام شده باشند.
پژوهش‌های عمومی

عنوانسیاست پولی ـ مالی تیمور و خاندان او و سکه‌های آنها

نویسندهعرفان توختییف

مترجمبهمن اکبری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپقم

ناشرانتشارات کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی(ره)

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپلیس خفیه ایران: مروری بر رخدادهای سیاسی و تاریخچه شهربانی (1299 ـ 1320)

نویسندهمرتضی سیفی فمی تفرشی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ققنوس

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر