914
نویسنده
2
موضوع
962
منبع
پژوهش های عمومی پژوهش هایی هستند که به سختی می توان آن ها را ذیل یک درختواره تقسیم بندی کرد و عمدتاً چند بُعدی(با شمولی گسترده) و ناظر بر مفاهیمی کلی و عمومی و بینارشته ای هستند. این بخش شامل پژوهش هایی می شود که در حوزه و گستره ی پژوهش های عمومی با توجه و پیوستگی به حوزه ی ادبیات انجام شده باشند.
پژوهش‌های عمومی
تقویم تاریخ خراسان از مشروطیت تا انقلاب اسلامی
غلامرضا جلالی حسین طاهری وحدتی عباسعلی قلی زاده
PDF

عنوانتقویم تاریخ خراسان از مشروطیت تا انقلاب اسلامی

نویسندهغلامرضا جلالی, حسین طاهری وحدتی, عباسعلی قلی زاده

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرهنمای زوار عتبات مقدسه عراق شامل تاریخ و جغرافیای عراق و مشاهد مشرفه

نویسندهسیدمحمد عادلی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه مرکزی

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخوشبختی از دریچه حقیقت (اقتباس از افکار: دکتر گرلینک، مارکوس و ....)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمحسین آهی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ابن سینا

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

تقویم تطبیقی 1500 ساله هجری شمسی و هجری قمری قراردادی
ایرج ملک پور محمدرضا صیاد
PDF

عنوانتقویم تطبیقی 1500 ساله هجری شمسی و هجری قمری قراردادی

نویسندهایرج ملک پور, محمدرضا صیاد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننه گفتار در تاریخ ادیان؛ مجموعه دروس علی اصغر حکمت در دانشکده ادبیات شیراز

نویسندهعلی اصغر حکمت

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننام تبارشناسی ساسانیان از آغاز تا هرمز دوم

نویسندهسیروس نصراله‌زاده

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده زبان و گویش

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر