201
نویسنده
4
موضوع
180
منبع
به کتاب هایی که در بررسی های ادبی، تاریخی و جریان شناسیِ متون و منابع ادبی در دو قالب نظم و نثر و همچنین متون غیر ادبی مانند تاریخ، دین و مذهب، طب، جغرافیا و علوم گوناگون که دارای ارزش ادبی باشند و با گذشت زمان در زمره ی آثار کلاسیک و در گستره ی ادبیات قرار گرفته باشند تاریخ ادبیات می گوییم. در این بخش عنوان تاریخ ادبیات برای ادب فارسی با دو زیرشاخه ی: پیش از اسلام و تاریخ ادبیات فارسی(پس از اسلام) و همچنین ادبیات عرب با عنوان تاریخ ادبیات عربی و در انتها تاریخ ادبیات زبان های دیگر در نظر گرفته و معرفی شده است.
فارسی و تاریخ ادبیات (سال دوم دانشسرای راهنمایی)
حسن صدر حاج سید جوادی حسن انوری نورالدین مقصودی
PDF

عنوانفارسی و تاریخ ادبیات (سال دوم دانشسرای راهنمایی)

نویسندهحسن صدر حاج سید جوادی, حسن انوری, نورالدین مقصودی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی کتاب های جیبی

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشعر العجم یا تاریخ شعرا و ادبیات ایران (3، 4 و 5)

مترجمسیدمحمدتقی فخر داعی گیلانی

نویسندهشبلی نعمانی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دنیای کتاب

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشعر العجم یا تاریخ شعرا و ادبیات ایران (1 و 2)

مترجمسیدمحمدتقی فخر داعی گیلانی

نویسندهشبلی نعمانی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دنیای کتاب

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ مختصر ادبیات ایران (از قدیم‌ترین دوره‌های تاریخی تا ظهور غزنویان)

نویسندهعباس اقبال آشتیانی

به کوششمیر هاشم محدث

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه نشر هما

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات ایران در دوره بازگشت ادبی (از سقوط صفویه تا استقرار مشروطه)

نویسندهاحمد خاتمی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرنشر پایا

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر