18690
نویسنده
109
موضوع
15924
منبع
تازه ها
فرهنگنامه خدایان، دیوان و نمادهای بین‌النهرین باستان (مصور)
جرمی بلک آنتونی گرین
PDF

عنوانفرهنگنامه خدایان، دیوان و نمادهای بین‌النهرین باستان (مصور)

نویسندهجرمی بلک, آنتونی گرین

مترجمپیمان متین

موضوعکلیات/فرهنگ ها , فرهنگ و تمدن/اسطوره و فرهنگ

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ‌نامه جانوران در ادب پارسی (بر پایه واژه‌شناسی، اساطیر، باورها، زیبایی‌شناسی و ....): بخش دوم: ط ـ ی

نویسندهمنیژه عبدالهی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر پژوهنده

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ‌نامه جانوران در ادب پارسی (بر پایه واژه‌شناسی، اساطیر، باورها، زیبایی‌شناسی و ....): بخش نخست: الف ـ ش

نویسندهمنیژه عبدالهی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر پژوهنده

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ تاریخ بیهقی «تاریخ تمام‌نمای دوره غزنویان»: پژوهشی در واژگان، افعال و امثال، اصطلاحات درگاهی و دیوانی، اعلام تاریخی و جغرافیایی، لغات و ترکیبات، آیات و احادیث، امثال و حکم، همراه با حوادث زمان نویسنده و نقشه‌های جغرافیای تاریخی

نویسندهسیداحمد حسینی کازرونی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرزوار

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجستارها درباره زبان، ادب و فرهنگ تاجیکستان (جلد دوم)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمسعود میرشاهی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اساطیر

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر