14618
نویسنده
102
موضوع
11796
منبع
تازه ها

عنوانانیس العشاق و چند اثر دیگر شامل: منظومه باباکوهی، منظومه ده‌نامه، اشعار و غزلیات، رساله بدایع الصنایع

مصححمحسن کیانی

نویسندهشرف‌الدین رامی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآموزش و پرورش اسلامی؛ پیدایش سواد و کتاب و کتابخانه در اسلام

نویسندهابوالفضل عزتی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتبریز

ناشردانشگاه آذرابادگان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناقبالنامه یا خردنامه و ششمین دفتر مثنویات با حواشی کامل و شرح لغات و ابیات و مقابله با سی نسخه کهن‌سال

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1317 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانارمغان ادب؛ نشریه مخصوص انجمن ادبی شهریار (کتاب دوم)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , نظم/شعر کلاسیک/مجموعه اشعار کلاسیک

مکان چاپتبریز

ناشراداره کل فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآوازهای سرمه‌ای: گزیده و شرح غزلیاتی از صائب و دیگر شاعران سبک هندی

نویسندهمحمدحسین محمدی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک , پژوهش‌ها/سبک شناسی و مکتب‌های ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر میترا

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآثار احمدی، تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار (ع)

به کوششمیرهاشم محدث

نویسندهاحمد بن تاج الدین استرآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی قبله

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالتشکیک فی الدین فی روایات نجیب محفوظ و نظرائه

نویسندهایمان سالم البهنساوی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

مکان چاپکویت

ناشرمکتبه المنار الاسلامیه

تاریخ چاپ2003 میلادی

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر