17797
نویسنده
105
موضوع
15058
منبع
تازه ها

عنوانادبیات ایران پیرامون استعمار و نهضت‌های آزادیبخش

نویسندهعبدالرحیم ذاکر حسین

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچهار طوسی بزرگ (فردوسی، خواجه نظام الملک، محمد غزالی، خواجه نصیرالدین)

نویسندهمجتبی مینوی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه فرهنگی هنری فرهنگ ایران و اسلام

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچهار چهره: خاطرات و تفکرات درباره نیما یوشیج، صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و ذبیح بهروز

نویسندهانور خامه ای

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرشرکت کتاب سرا

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگرشی انتقادی ـ تاریخی به ادبیات عاشورا با تأکید بر آثار منظوم

نویسندهسیدعبدالحمید ضیایی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر نقد فرهنگ

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

ترجمه الفرق بین الفرق در تاریخ مذاهب اسلام و ترجمه النکت الاعتقادیه
ابومنصور عبدالقاهر بغدادی محمد بن محمد معروف به شیخ مفید
PDF

عنوانترجمه الفرق بین الفرق در تاریخ مذاهب اسلام و ترجمه النکت الاعتقادیه

مترجممحمدجواد مشکور

نویسندهابومنصور عبدالقاهر بغدادی, محمد بن محمد معروف به شیخ مفید

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان انتشارات اشرفی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر