13715
نویسنده
102
موضوع
10885
منبع
تازه ها

عنواننیم قرن در باغ شعر کودکان؛ گزینه‌ای از اشعار عباس یمینی شریف

نویسندهعباس یمینی شریف

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشرروش نو

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکودکان و ادبیات رسمی ایران؛ بررسی جنبه‌های مختلف بازنویسی از ادبیات کلاسیک ایران برای کودکان و نوجوانان

نویسندهصدیقه هاشمی نسب

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشرسروش

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناوصاف الاشراف به انضمام هفت بند حلاج و وصایای عجدوانی

مصححنجیب مایل هروی

نویسندهخواجه نصیرالدین طوسی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات امام

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش فریدون توللی در ادبیات سیاسی و اجتماعی دوران دیکتاتوری محمدرضاشاهی

نویسندهمحمدرضا تبریزی شیرازی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرآذین

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشعر و شاعری در آثار خواجه نصیرالدین طوسی به انضمام مجموعه اشعار فارسی خواجه نصیر و متن کامل و منقح «معیار الاشعار»

نویسندهمعظمه اقبالی (اعظم)

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحافظانه‌های عربی؛ عبارت‌ها، مصرع‌ها و ابیات عربی در اشعار حافظ بر اساس نسخه قزوینی ـ غنی

نویسندهمهدی اکبری حامد

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتهران

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفشندک به ضمیمه جغرافیای طالقان به قلم محمدحسن صنیع الدوله

نویسندههوشنگ پورکریم

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

فرهنگ متشابه به انضمام قاعده‌های املایی و نقطه‌گذاری در نوشتن زبان فارسی
محمد جدی احمد فولادشکن
PDF

عنوانفرهنگ متشابه به انضمام قاعده‌های املایی و نقطه‌گذاری در نوشتن زبان فارسی

نویسندهمحمد جدی, احمد فولادشکن

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1339 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجغرافیای تاریخی گیلان، مازندران، آذربایجان از نظر جهانگردان

نویسندهابوالقاسم طاهری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات شورای مرکزی جشن شاهنشاهی ایران

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسخنرانی‌های محققان مرکز مردم‌‌شناسی ایران در هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی (دانشگاه ملی ایران)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مردم‌شناسی ایران، وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر