15453
نویسنده
104
موضوع
12661
منبع
تازه ها

عنوانآیین شهریاری در ایران بر بنیاد شاهنامه فردوسی

نویسندهعلیقلی اعتمادمقدم

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناز گلستان عجم؛ اردو ترجمه و تنقید با کاروان حله

نویسندهعبدالحسین زرین‌کوب

مترجممهر نور محمدخان, کلثوم فاطمه سید

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران , پژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتوضیح نکات ادبی، عرفانی، اشارات قرآنی و احادیث در مثنوی مولوی

نویسندهامین پاشا اجلالی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/پژوهش درباره مولوی

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات دانشگاه تبریز

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار، قشون و نظمیه
یحیی مدرسی حسین سامعی زهرا صفوی مبرهن
PDF

عنوانفرهنگ اصطلاحات دوره قاجار، قشون و نظمیه

نویسندهیحیی مدرسی, حسین سامعی, زهرا صفوی مبرهن

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطالعات صفوی: گزیده مقالات همایش پاریس

نویسندهگروهی از نویسندگان

اشرافژان کالمار

مترجمسیدداوود طبایی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات فرهنگستان هنر

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر