14645
نویسنده
14
موضوع
8801
منبع
یکی از راه های حفظ و حراست از ادبیات، تاریخ و گذشته ی باشکوهِ فرهنگی سرزمینمان انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه های مختلف ادبی است. ره آورد این پژوهش ها زنده نگه داشتن آثار ارزشمند گذشتگان، به روزآوری و استفاده از این گنجینه های گرانبها در این روزگار و نیز پویایی و حرکت ادبیاتِ امروز، می باشد. سرفصل پژوهش ذیل این عناوین معرفی می شود: پژوهش های عمومی ادبی، پژوهش در تاریخ ادبیات، پژوهش های زبان شناسی، پژوهش در اسطوره و فرهنگ، پژوهش های عرفانی، پژوهش در شعر و شاعران، پژوهش در نثر و متون، نقد و نظر یه ادبی، سبک شناسی و مکتب های ادبی و پژوهش های عمومی.

عنوانفرهنگ عبارت‌های عربی در شعر فارسی (تا جامی) همراه با عبارت‌های ترکی و یونانی (جلد دوم)

نویسندهمحمدرضا عادل

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ عبارت‌های عربی در شعر فارسی (تا جامی) همراه با عبارت‌های ترکی و یونانی (جلد اول)

نویسندهمحمدرضا عادل

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ اشعار صائب با تجدیدنظر و اصلاحات و اضافات (جلد جلد دوم: ژ ـ ی)

نویسندهاحمد گلچین معانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ اشعار صائب با تجدیدنظر و اصلاحات و اضافات (جلد اول: آ ـ ز)

نویسندهاحمد گلچین معانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشعر نوجوانان و کودکان در ده قرن از پنجاه شاعر متقدم و معاصر

به کوششآزاده مقدم

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانصوفی یا سوفی: مانویت دگرگون‌شده، الفهرست و مرزبان‌نامه، کتاب‌هایی مانوی

نویسندهمحسن فرزانه

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرنشر پارسا

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر