12658
نویسنده
13
موضوع
6816
منبع
یکی از راه های حفظ و حراست از ادبیات، تاریخ و گذشته ی باشکوهِ فرهنگی سرزمینمان انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه های مختلف ادبی است. ره آورد این پژوهش ها زنده نگه داشتن آثار ارزشمند گذشتگان، به روزآوری و استفاده از این گنجینه های گرانبها در این روزگار و نیز پویایی و حرکت ادبیاتِ امروز، می باشد. سرفصل پژوهش ذیل این عناوین معرفی می شود: پژوهش های عمومی ادبی، پژوهش در تاریخ ادبیات، پژوهش های زبان شناسی، پژوهش در اسطوره و فرهنگ، پژوهش های عرفانی، پژوهش در شعر و شاعران، پژوهش در نثر و متون، نقد و نظر یه ادبی، سبک شناسی و مکتب های ادبی و پژوهش های عمومی.

عنوانتحول نثر فارسی در شبه قاره در دوره تیموریان متأخر (1119 ـ 1274 ق)

نویسندهسیده محموده هاشمی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالسخریه فی الادب العربی الحدیث؛ عبدالعزیز البشری نموذجاً

نویسندهسها عبدالستار السطوحی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپمصر/قاهره

ناشرالهیئة المصریة العامة للکتاب

تاریخ چاپ2007 میلادی

زبانعربی

عنوانسیمای علی (ع) در آینه شعر فارسی (جلد اول)

به کوششفرید پورمصطفی

نویسندهرضا ثابتی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر