12523
نویسنده
13
موضوع
6682
منبع
یکی از راه های حفظ و حراست از ادبیات، تاریخ و گذشته ی باشکوهِ فرهنگی سرزمینمان انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه های مختلف ادبی است. ره آورد این پژوهش ها زنده نگه داشتن آثار ارزشمند گذشتگان، به روزآوری و استفاده از این گنجینه های گرانبها در این روزگار و نیز پویایی و حرکت ادبیاتِ امروز، می باشد. سرفصل پژوهش ذیل این عناوین معرفی می شود: پژوهش های عمومی ادبی، پژوهش در تاریخ ادبیات، پژوهش های زبان شناسی، پژوهش در اسطوره و فرهنگ، پژوهش های عرفانی، پژوهش در شعر و شاعران، پژوهش در نثر و متون، نقد و نظر یه ادبی، سبک شناسی و مکتب های ادبی و پژوهش های عمومی.

عنوانروان‌پژوهی از آثار الان کاردک دانشمند روان‌پژوه فرانسوی به ضمیمه تفسیر رباعیات خیام از عالم روحی

به کوششحسن سعد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن روان‌پژوهی ایران

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

تاریخ لباس برای سال ششم خانه‌داری
همدم نفیسی ناهید ثمره مهین بزرگ منش
PDF

عنوانتاریخ لباس برای سال ششم خانه‌داری

نویسندههمدم نفیسی, ناهید ثمره, مهین بزرگ منش

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی طبع کتابهای درسی ایران

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترکمن‌های ایران (پژوهش تاریخی ـ مردم‌شناسی)

مترجمسیروس ایزدی, حسین تحویلی

نویسندهبی بی رابعه لوگاشوا

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات شباهنگ

تاریخ چاپ1359 هجری شمسی

زبانفارسی

انتخاب کتاب؛ راهنمای کتابداران و کتابخانه‌ها
علی سینایی مسعوده توفیق
PDF

عنوانانتخاب کتاب؛ راهنمای کتابداران و کتابخانه‌ها

نویسندهعلی سینایی, مسعوده توفیق

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مدارک علمی مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانانتخاب و انطباق منابع ادب فارسی برای تدوین کتاب‌های کودکان و نوجوانان

نویسندهمحمدجعفر محجوب

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات کودک

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه آزاد ایران

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر