12691
نویسنده
13
موضوع
6848
منبع
یکی از راه های حفظ و حراست از ادبیات، تاریخ و گذشته ی باشکوهِ فرهنگی سرزمینمان انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه های مختلف ادبی است. ره آورد این پژوهش ها زنده نگه داشتن آثار ارزشمند گذشتگان، به روزآوری و استفاده از این گنجینه های گرانبها در این روزگار و نیز پویایی و حرکت ادبیاتِ امروز، می باشد. سرفصل پژوهش ذیل این عناوین معرفی می شود: پژوهش های عمومی ادبی، پژوهش در تاریخ ادبیات، پژوهش های زبان شناسی، پژوهش در اسطوره و فرهنگ، پژوهش های عرفانی، پژوهش در شعر و شاعران، پژوهش در نثر و متون، نقد و نظر یه ادبی، سبک شناسی و مکتب های ادبی و پژوهش های عمومی.

عنوانقصص قرآن مجید؛ برگرفته از تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری مشهور به سورآبادی

نویسندهیحیی مهدوی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات خوارزمی

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی به نشریات گهگاهی (معرفی نشریات نامنظم غیردولتی 1332 تا 1357)

نویسندهکاظم سادات اشکوری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرتیراژه

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت (جلد چهارم)؛ از کودتای 28 مرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی (1332 ـ 1357)

نویسندهعبدالرحیم ذاکر حسین

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر علم

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت (جلد سوم)؛ دوران تفوق و برتری جنبش‌های علمی (1320 ـ 1332)

نویسندهعبدالرحیم ذاکر حسین

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر علم

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت (جلد دوم)؛ دوران بازگشت به حکومت فردی (1304 ـ 1320)

نویسندهعبدالرحیم ذاکر حسین

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر علم

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات سیاسی ایران در عصر مشروطیت (جلد اول)؛ از استقرار مشروطیت تا خلع قاجار

نویسندهعبدالرحیم ذاکر حسین

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر علم

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناز بین النهرین تا ماوراءالنهر؛ پژوهشی در سفرنامه ابن بطوطه (رجال، مزارات، مراکز علمی و مذهبی)

نویسندهقنبرعلی رودگر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشربنیاد دایرة المعارف اسلامی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننویسندگان پیشرو ایران از مشروطیت تا 1350؛ تاریخچۀ رمان، قصه کوتاه، نمایشنامه و نقد ادبی در ایران معاصر

نویسندهمحمد علی سپانلو

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه اتشارات نگاه

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر