13525
نویسنده
14
موضوع
7672
منبع
یکی از راه های حفظ و حراست از ادبیات، تاریخ و گذشته ی باشکوهِ فرهنگی سرزمینمان انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه های مختلف ادبی است. ره آورد این پژوهش ها زنده نگه داشتن آثار ارزشمند گذشتگان، به روزآوری و استفاده از این گنجینه های گرانبها در این روزگار و نیز پویایی و حرکت ادبیاتِ امروز، می باشد. سرفصل پژوهش ذیل این عناوین معرفی می شود: پژوهش های عمومی ادبی، پژوهش در تاریخ ادبیات، پژوهش های زبان شناسی، پژوهش در اسطوره و فرهنگ، پژوهش های عرفانی، پژوهش در شعر و شاعران، پژوهش در نثر و متون، نقد و نظر یه ادبی، سبک شناسی و مکتب های ادبی و پژوهش های عمومی.

عنوانایران و ماوراء النهر در نوشته های چینی و مغولی سده های میانه (جستارهای تاریخی و جغرافیایی)

مترجمهاشم رجب زاده

نویسندهامیلی و. برتشنایدر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیوند سیاست و فرهنگ در عصر زوال تیموریان و ظهور صفویان

نویسندهمهدی فرهانی منفرد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر دفاع از روشنفکران (با سه مقدمه از مترجم فرانسوا شاتله و دکتر مصطفی رحیمی؛ به انضمام من متهم میکنم از امیل زولا)

مترجمرضا سید حسینی

نویسندهژان پل سارتر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارت نیلوفر

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

ایرانیان ترکمن؛ پژوهشی در مردم شناسی و جمعیت شناسی
محمد شریف کمالی اصغر عسگری خانقاه
PDF

عنوانایرانیان ترکمن؛ پژوهشی در مردم شناسی و جمعیت شناسی

نویسندهمحمد شریف کمالی, اصغر عسگری خانقاه

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اساطیر

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترانه های ملی ایران، سیری در ترانه و ترانه سرایی در ایران

نویسندهمحمد احمدپناهی سمنانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علم

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر