13670
نویسنده
14
موضوع
7820
منبع
یکی از راه های حفظ و حراست از ادبیات، تاریخ و گذشته ی باشکوهِ فرهنگی سرزمینمان انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه های مختلف ادبی است. ره آورد این پژوهش ها زنده نگه داشتن آثار ارزشمند گذشتگان، به روزآوری و استفاده از این گنجینه های گرانبها در این روزگار و نیز پویایی و حرکت ادبیاتِ امروز، می باشد. سرفصل پژوهش ذیل این عناوین معرفی می شود: پژوهش های عمومی ادبی، پژوهش در تاریخ ادبیات، پژوهش های زبان شناسی، پژوهش در اسطوره و فرهنگ، پژوهش های عرفانی، پژوهش در شعر و شاعران، پژوهش در نثر و متون، نقد و نظر یه ادبی، سبک شناسی و مکتب های ادبی و پژوهش های عمومی.

عنوانعلل و زمینه های پیروزی ها و شکست های ایرانیان

نویسندهعزیزالله بیات

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی شورای عالی فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ سیاسی و اجتماعی ارامنه، آرمنا کان، داشنا کسوتیون، هونچاکیان تا سنه 1918

نویسندهالکساندر پادما گریان

مترجمگیو آقاسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان فرهنگی پاد

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان از عصر قبل التاریخ تاکنون

نویسندهعبدالحی حبیبی قندهاری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرانجمن تاریخ و ادب افغانستان اکادیمی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفکر یونانی، فرهنگ عربی: نهضت ترجمه کتابهای یونانی به عربی در بغداد و جامعه آغازین عباسی (قرن‌های دوم تا چهارم/ هشتم تا دهم)

مترجممحمدسعید حنایی کاشانی

نویسندهدیمیتری گوتاس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر