14532
نویسنده
14
موضوع
8690
منبع
یکی از راه های حفظ و حراست از ادبیات، تاریخ و گذشته ی باشکوهِ فرهنگی سرزمینمان انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه های مختلف ادبی است. ره آورد این پژوهش ها زنده نگه داشتن آثار ارزشمند گذشتگان، به روزآوری و استفاده از این گنجینه های گرانبها در این روزگار و نیز پویایی و حرکت ادبیاتِ امروز، می باشد. سرفصل پژوهش ذیل این عناوین معرفی می شود: پژوهش های عمومی ادبی، پژوهش در تاریخ ادبیات، پژوهش های زبان شناسی، پژوهش در اسطوره و فرهنگ، پژوهش های عرفانی، پژوهش در شعر و شاعران، پژوهش در نثر و متون، نقد و نظر یه ادبی، سبک شناسی و مکتب های ادبی و پژوهش های عمومی.
113
0

عنواننثر فارسی معاصر (منتخباتی از بهترین آثار مورخین و محققین نامی ایران از صدر مشروطیت تا معاصر)

نویسندهایرج افشار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرکانون معرفت

تاریخ چاپ1330 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ فلسفه در دوره انتشار فرهنگ یونانی و دوره رومی

نویسندهامیل بریه

مترجمعلی مراد داودی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

دوازده قرن شکوه: نقدی بر نظرات نگارنده کتاب دوازده قرن سکوت
امیر نعمتی لیمایی داریوش احمدی
PDF

عنواندوازده قرن شکوه: نقدی بر نظرات نگارنده کتاب دوازده قرن سکوت

نویسندهامیر نعمتی لیمایی, داریوش احمدی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپسبزوار

ناشرانتشارات امیدمهر

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخچه شرق شناسی: کاوشی در سیر مطالعات اسلامی در غرب

نویسندهعبدالله همتی گلیان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپمشهد

ناشرسازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبدانشگاه خوش آمدید: راهنمای دانشگاه تهران، سال تحصیلی 1351 ـ 1352

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناسرار مکنونه - قسمت دوم (بحث در قیافه شناسی و بقای روح: از میزهای متحرک، احضار ارواح، حظ روحی، تظاهرات روح و غیره)

نویسندهمنوچهر نوری کامیاب

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

ناشرمطبعه فرهومند

تاریخ چاپ1309 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر