13224
نویسنده
14
موضوع
7371
منبع
یکی از راه های حفظ و حراست از ادبیات، تاریخ و گذشته ی باشکوهِ فرهنگی سرزمینمان انجام فعالیت های پژوهشی در زمینه های مختلف ادبی است. ره آورد این پژوهش ها زنده نگه داشتن آثار ارزشمند گذشتگان، به روزآوری و استفاده از این گنجینه های گرانبها در این روزگار و نیز پویایی و حرکت ادبیاتِ امروز، می باشد. سرفصل پژوهش ذیل این عناوین معرفی می شود: پژوهش های عمومی ادبی، پژوهش در تاریخ ادبیات، پژوهش های زبان شناسی، پژوهش در اسطوره و فرهنگ، پژوهش های عرفانی، پژوهش در شعر و شاعران، پژوهش در نثر و متون، نقد و نظر یه ادبی، سبک شناسی و مکتب های ادبی و پژوهش های عمومی.

عنوانداستان گنجی و شاهنامه: مقایسه شاهکار ادبی ژاپن و شاهکار ادبی ایران

نویسندهکازوکو کوساکابه

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگرشی بر نقش مطبوعات وابسته در روند انقلاب اسلامی ایران (جلد دوم)

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگرشی بر نقش مطبوعات وابسته در روند انقلاب اسلامی ایران (جلد اول)

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت سهامی چاپخانه وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

معرفی مکتب های فلسی هند
ساتیش چاندرا چاترجی دریندراموهان داتا
PDF

عنوانمعرفی مکتب های فلسی هند

نویسندهساتیش چاندرا چاترجی, دریندراموهان داتا

مترجمفرناز ناظرزاده کرمانی

موضوعپژوهش‌ها/سبک شناسی و مکتب‌های ادبی

مکان چاپقم

ناشرمرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

گزارش های اوضاع سیاسی اجتماعی ولایات عصر ناصری
محمدرضا عباسی پرویز بدیعی
PDF

عنوانگزارش های اوضاع سیاسی اجتماعی ولایات عصر ناصری

به کوششمحمدرضا عباسی, پرویز بدیعی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سازمان اسناد ملی ایران

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمصطلح النحوی فی کتاب سیبویه؛ دراسة فی العلاقات الدلالیة (المشترک المصطلحی، تداخل المصطلحات، الترادف المصطلحی)

نویسندهاحمد ابراهیم هندی داود

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپمصر/قاهره

ناشردار النشر للجامعات

تاریخ چاپ2017 میلادی

زبانعربی

عنوانالاجراء والترکیب فی النحو العربی؛ کتاب سیبویه نموذجا

نویسندهیوسف احمد جاد الرب محمد

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپاسکندریه

ناشردار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر

تاریخ چاپ2018 میلادی

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر