14794
نویسنده
102
موضوع
11992
منبع
در این بخش تازه ترین منابع بارگذاری‌شده روی سایت بدون توجه به نوع منبع (کتاب یا مقاله) و نیز موضوع منبع و به ترتیب زمان بارگذاری نشان داده خواهد شد. برای دیدن موضوعات مختلف به درختواره موضوعات در سایت مراجعه کنید. نیز میتوانید از فیلترهای درنظرگرفته‌شده در همین صفحه (الفبایی، نوع فایل، زبان و نوع منبع) برای دیدن بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید.
همه

عنواناوستا «ستایش‌نامه راستی و پاکی» (از مجموعه از ایران چه می‌دانم)

نویسندهمحمدتقی راشد محصل

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانواژه‌های سیاسی و اجتماعی؛ شامل توضیح مختصر درباره یکصد واژه سیاسی و اجتماعی

نویسندهامیر نیک آئین

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرحزب توده ایران

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننامه روشن بینان؛ برگزیده از اشعار قدسی

به کوششعالمشاه .

نویسندهسید محمدکاظم مجاب متخلص به قدسی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپدزفول

ناشرکتابفروشی عالمشاه

تاریخ چاپ1385 هجری قمری

زبانفارسی

عنوانوضعیت زبان و ادب فارسی در ایران (منتشرشده در مجله علمی ـ پژوهشی و فرهنگی دانشگاه انقلاب، سال 1376)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنتخبات همایون کرمانی؛ شامل غزلیات، قصاید، حکایات و ....

نویسندهمحمد تجربه‌کار کرمانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپکرمان

ناشرچاپخانه سعادت

تاریخ چاپ1317 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقاله‌ها و مقابله‌ها؛ حافظ در اوج (جلد دوم)

نویسندهپرویز خائفی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , مشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپشیراز

ناشراداره کل فرهنگ و هنر فارس

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمثنوی‌های حکیم سنائی به انضمام شرح سیر العباد الی المعاد

مصححسیدمحمدتقی مدرس رضوی

نویسندهابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مسعود جهندیر (میسلی ـ پاکستان)

نویسندهسیده نکهت فردوس کاظمی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمثنوی معنوی (بر اساس نسخه قونیه)؛ مجلدات چهارم، پنجم، ششم

نویسندهمولانا جلال الدین محمد بلخی

مصححعبدالکریم سروش

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/آثار مولوی

مکان چاپتهران

ناشرسروش

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر