809
نویسنده
7
موضوع
964
منبع
در بخش متون که زیرشاخه ای از سرفصل نثر می باشد به معرفی کتاب هایی می پردازیم که در حیطه ی علوم های گوناگون با موضوعاتی مختلف، در درازنای تاریخ ادب پارسی نگاشته شده اند و دارای ارزش ادبی هستند. به تعبیر دیگر کتاب های این بخش تشکیل دهنده ی ادبیات فارسی در حوزه ی نثر هستند. در بخش متون، ما به معرفی کتاب ها ذیل زیرشاخه های: عرفانی، ادبی، تاریخی، تفسیری، علمی، زبان های باستانی و گزیده ها می پردازیم.

عنوانمآثر سلطانیه: تاریخ جنگ‌های ایران و روش به ضمیمه جنگ‌های دوره دوم از تاریخ ذوالقرنین خاوری شیرازی

مصححغلامحسین زرگری نژاد

نویسندهعبدالرزاق دنبلی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرروزنامه ایران

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید که از زبان‌های اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است

نویسندهمولف ناشناس

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپانگلستان/لندن

ناشرجماعت بریتش وفورن بیبل سوسائیتی

تاریخ چاپ1932 میلادی

زبانفارسی

عنوانزندگانی ابوعلی حسن بن علی بن اسحاق طوسی یا خواجه نظام الملک طوسی

نویسندهعبدالرزاق کانپوری

مترجمسید مصطفی طباطبایی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

ناشرمجله ماهانه هور

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه مصنفات شیخ اشراق، جلد دوم (مشتمل بر کتاب حکمه الاشراق، رساله فی اعتقاد الحکماء، قصه الغربه الغربیه)

مصححهانری کربن

نویسندهشهاب الدین سهروردی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر