993
نویسنده
8
موضوع
1161
منبع
در بخش متون که زیرشاخه ای از سرفصل نثر می باشد به معرفی کتاب هایی می پردازیم که در حیطه ی علوم های گوناگون با موضوعاتی مختلف، در درازنای تاریخ ادب پارسی نگاشته شده اند و دارای ارزش ادبی هستند. به تعبیر دیگر کتاب های این بخش تشکیل دهنده ی ادبیات فارسی در حوزه ی نثر هستند. در بخش متون، ما به معرفی کتاب ها ذیل زیرشاخه های: عرفانی، ادبی، تاریخی، تفسیری، علمی، زبان های باستانی و گزیده ها می پردازیم.

عنوانمنتخب عقد الفريد (ابن عبد ربه) و البيان و التبيين (جاحظ): براي دانشکده‌ها و سه سال دوم دبيرستانها

نویسندهمحمدعلی خلیلی

موضوعنثر/متون کهن

ناشرچاپخانه ایران

تاریخ چاپ1320 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانطبقات الأطباء و الحكماء

مترجمسید محمدکاظم امام

نویسندهابوداوود سليمان بن حسان اندلسى (ابن جلجل)

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپارسیان اهل کتابند: تحقیق مختصری در آیین زرتشت نظر به اصول و عقاید تورات و انجیل و قرآن مجید

نویسندهمحمدطاهر رضوی

مترجمم. ع مازندی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان انتشارات فروهر

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

مجموعه اسناد و مدارك فرخ خان امين الدوله - جلد اول
کریم اصفهانیان قدرت الله روشني (زعفرانلو)
PDF

عنوانمجموعه اسناد و مدارك فرخ خان امين الدوله - جلد اول

به کوششکریم اصفهانیان, قدرت الله روشني (زعفرانلو)

موضوعنثر/متون کهن/اسناد و مدارک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر