946
نویسنده
8
موضوع
1111
منبع
در بخش متون که زیرشاخه ای از سرفصل نثر می باشد به معرفی کتاب هایی می پردازیم که در حیطه ی علوم های گوناگون با موضوعاتی مختلف، در درازنای تاریخ ادب پارسی نگاشته شده اند و دارای ارزش ادبی هستند. به تعبیر دیگر کتاب های این بخش تشکیل دهنده ی ادبیات فارسی در حوزه ی نثر هستند. در بخش متون، ما به معرفی کتاب ها ذیل زیرشاخه های: عرفانی، ادبی، تاریخی، تفسیری، علمی، زبان های باستانی و گزیده ها می پردازیم.

عنوانجامع التواریخ: از آغاز سلطنت هلاکوخان تا پایان دوره غازان‌خان (جلد دوم)

مصححبهمن کریمی

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجامع التواریخ: از آغاز پیدایش قبایل مغول تا پایان دوره تیمور قاآن (جلد اول)

مصححبهمن کریمی

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکرائم اخلاق (گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک به راهنمایی قرآن مجید)

نویسندهزین العابدین ذوالمجدین

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

ناشرچاپخانه مظاهری

تاریخ چاپ1327 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهزار گوهر (منتخب کلمات قصار حضرت امیرالمومنین (ع) از نهج البلاغه)

مترجمسیدعطاءالله مجدی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر حدائق الحقائق (قسمت سوره یوسف)

به کوششسیدجعفر سجادی

نویسندهمعین الدین فراهی هروی مشهور به ملامسکین

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمتن فارسی و عربی عجایب نامه قزوینی (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات)

نویسندهزکریا بن محمد بن محمود قزوینی

به کوششیوسف بیگ باباپور

موضوعنثر/متون کهن

ناشرعلوم و فنون در تمدن اسلامی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر