531
نویسنده
7
موضوع
657
منبع
در بخش متون که زیرشاخه ای از سرفصل نثر می باشد به معرفی کتاب هایی می پردازیم که در حیطه ی علوم های گوناگون با موضوعاتی مختلف، در درازنای تاریخ ادب پارسی نگاشته شده اند و دارای ارزش ادبی هستند. به تعبیر دیگر کتاب های این بخش تشکیل دهنده ی ادبیات فارسی در حوزه ی نثر هستند. در بخش متون، ما به معرفی کتاب ها ذیل زیرشاخه های: عرفانی، ادبی، تاریخی، تفسیری، علمی، زبان های باستانی و گزیده ها می پردازیم.

عنوانانیس العشاق و چند اثر دیگر شامل: منظومه باباکوهی، منظومه ده‌نامه، اشعار و غزلیات، رساله بدایع الصنایع

مصححمحسن کیانی

نویسندهشرف‌الدین رامی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآثار احمدی، تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار (ع)

به کوششمیرهاشم محدث

نویسندهاحمد بن تاج الدین استرآبادی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی قبله

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه‌ای از آثار و اشعار شیخ بهائی (فالنامه ـ گربه و موش ـ غزلیات ـ نان و حلوا ـ شیر و شکر) به ضمیمه زندگی‌نامه مؤلف

نویسندهمحمد بهاءالدین عاملی (شیخ بهائی)

مصححسیدمحمد صحفی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپقم

ناشرنشر ارم

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان نورعلیشاه اصفهانی به انضمام رساله جامع الاسرار و کنز الاسرار

مصححاحمد خوشنویس عماد

نویسندهنورعلیشاه اصفهانی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات منوچهری

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزیجِ مظفّرشاهی (زیج مظفّرشاهی، نامِ اصلیِ زیج: «الشّمس و القمر»)

نویسندهمولف ناشناس

مصححآفتاب اصغر

موضوعنثر/متون کهن/علمی

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشر«مجلّه تحقیق»، ویژه‌نامه قرنِ پانزدهم هجری

تاریخ چاپ1980 میلادی

زبانفارسی

عنواناحسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم (جلد دوم)

مترجمعلینقی منزوی

نویسندهبوعبدالله محمد بن احمد مقدسی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت مؤلفان و مترجمان ایران

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناحسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم (جلد اول)

مترجمعلینقی منزوی

نویسندهبوعبدالله محمد بن احمد مقدسی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت مؤلفان و مترجمان ایران

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانباغبانی اور کِسانی (= باغبانی و کشاورزی)؛ متن فارسی به همراه ترجمه به زبان اردو

مصححمحمدتقی عابدی

نویسندهحکیم امان الله خان امانی حسینی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمطبع اِی.بی.سی آفست پریس

تاریخ چاپ1997 میلادی

زباناردو/فارسی

عنوانمنتخب نثر پارسی برای سال اول دانشکده‌ها و مدارس عالی کشور

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرمدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر