769
نویسنده
10
موضوع
958
منبع
شعر کهن پارسی یا شعر کلاسیک پارسی به صورت کنونی قدمتی بیش از ۱۱۰۰ سال دارد. این گونه شعر کاملاً موزون بوده و وزن آن برپایهٔ ساختاری است که عروض(وزن شعر فارسی) نام دارد. ساختار اوزان عروضی برپایه ی طول هجاهاست. هر مصراع به قالب‌هایی تقسیم می‌شود که هجاها باید در آن قالب‌ها قرار گیرند. شعرهای کلاسیک پارسی دارای ویژگی‌هایی هستند که با شعرهای نو متفاوت‌اند. به تعبیر دیگر شعر کلاسیک، گره‌خوردگی عاطفه و تخیل است که در زبانِ آهنگین شکل گرفته‌باشد. شعرِ شاعران بزرگی مانند فردوسی، مولوی، سعدی، حافظ، نظامی، صائب و ... در ردیف اشعار کلاسیک زبا فارسی قرار می گیرد. انواع شعر کهن پارسی: مثنوی قصیده غزل مسمط مستزاد ترجیع‌بند ترکیب‌بند قطعه چارپاره دو بیتی تک بیت چهار پاره نوخسروانی سبک‌های شعر کهن پارسی: سبک هندی سبک خراسانی سبک عراقی سبک بازگشت ادبی گونه‌ها و جریان‌ها در شعر کهن پارسی: حماسه تصوف و شعر عرفانی تغزل شعر معنایی یا شعر معناگرا ​در این بخش تلاشمان بر این بوده تا شعر کلاسیک و سنتیِ ادبیات فارسی در قالب ها و ساختارهای گوناگون و متنوع را، گردآوری و برای استفاده، در اختیار شما مخاطبین ارجمند قرار دهیم.  

عنوانکلیات دیوان نعمت فسایی (به انضمام سفرنامه و 41 حکایت نثر)

مصححمنصور رستگار فسایی

نویسندهنعمت فسایی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپشیراز

ناشرمرکز نشر دانشگاه شیراز

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان محمدحسین میرزا امیرالشعراء نادری

مصححعبدالجواد طالقانی

نویسندهشاهزاده محمدحسین میرزا امیرالشعراء نادری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

ناشرانتشارات کتابخانه ملی ملک

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیر شعر و ادب از دوره قبل از اسلام عرب تا پایان دوره عباسی و مقایسه افکار سعدی و متنبی و داوری میان دو شاعر نامی پارسی و تازی

نویسندهامیرمحمود انوار

موضوعنظم/شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانوار دانش

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناقبال نامه نظامی گنجوی (متن علمی و انتقادی) از روی قدیمی‌ترین نسخه‌های خطی قرن هشتم با ذکر اختلاف نسخ و شرح ابیات و معنی لغات و ترکیبات و کشف الابیات

مصححبرات زنجانی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناختران ادب: برگزیده اشعار اخلاقی اساتید سخن؛ متقدمین، متأخرین، معاصرین (جلد دوم)

به کوششمحمدعلی انصاری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشربی نا

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناختران ادب: برگزیده اشعار اخلاقی اساتید سخن؛ متقدمین، متأخرین، معاصرین (جلد اول)

به کوششمحمدعلی انصاری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشربی نا

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانقدر مجموعه گل: برگزیده‌ای از غزل فارسی از آغاز تا امروز همراه با شرح و توضیح

به کوششمرتضی کاخی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/غزلیات

مکان چاپتهران

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر