1460
نویسنده
15
موضوع
1633
منبع
در اطلاح ادبیات نثر سخنی مکتوب می باشد که بی پیرایه است و پای بند وزن و قافیه نیست. و نیز به وسیله ی آن مقصود گوینده یا نویسنده به روشی متفاوت با نظم(شعر) بیان می گردد. در این بخش به عرضه ی کتب ادبی منثور می پردازیم که بخش عظیم و مهمی از مجموعه ی سترگ ادب فارسی است که خود به زیرمجموعه ها و زیرشاخه های بسیاری تقسیم می شود. کتاب های این بخش در دو سطح متون ادبی منثور و متون داستانی راهنمای پژوهشگران می باشد. در این مجموعه کتاب های منثور ادبی شامل: متون، سفرنامه ها و یادداشت ها معرفی شده است  و همچنین منابع ادبیات داستانی ایرانی و خارجی نیز در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.

عنوانگلواژه های عزا بر گلبرگهای رثا (گلدسته ای از مجالس طرفه و غریبه شبیه خوانی)

به کوششجابر عناصری

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکیومرث

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالرساله الكماليه ‎فی الحقائق الالهیه

نویسندهفخرالدین محمدبن عمر رازی

به کوششسیدمحمدباقر سبزواری

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر