868
نویسنده
15
موضوع
988
منبع
در اطلاح ادبیات نثر سخنی مکتوب می باشد که بی پیرایه است و پای بند وزن و قافیه نیست. و نیز به وسیله ی آن مقصود گوینده یا نویسنده به روشی متفاوت با نظم(شعر) بیان می گردد. در این بخش به عرضه ی کتب ادبی منثور می پردازیم که بخش عظیم و مهمی از مجموعه ی سترگ ادب فارسی است که خود به زیرمجموعه ها و زیرشاخه های بسیاری تقسیم می شود. کتاب های این بخش در دو سطح متون ادبی منثور و متون داستانی راهنمای پژوهشگران می باشد. در این مجموعه کتاب های منثور ادبی شامل: متون، سفرنامه ها و یادداشت ها معرفی شده است  و همچنین منابع ادبیات داستانی ایرانی و خارجی نیز در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.

عنوانسلوة الشیعه؛ کهن‌ترین تدوین موجود از سروده‌های منسوب به امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام

مصححجویا جهانبخش

نویسندهعلی بن احمد فنجگردی نیشابوری

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده اسکندرنامه از پنج گنج نظامی گنجوی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

به کوششعبدالمحمد آیتی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده‌ای از کلیله و دمنه؛ باب برزویه طبیب، باب شیر و گاو، باب بازجست کار دمنه با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌ها و جمله‌های دشوار و برخی نکته‌های دستور

نویسندهعبدالله ابن المقفع

به کوششخلیل خطیب رهبر

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرنشر مهتاب

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

نوبت چاپششم

زبانفارسی

عنوانطعم وقت؛ تلخیص و بازنویسی کتاب «اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید

به کوششمحمدرضا موحدی

نویسندهمحمد بن منور بن ابی سعید بن ابی طاهر میهنی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشراهل قلم

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده گلستان سعدی با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی

به کوششخلیل خطیب رهبر

نویسندهمصلح‌الدین سعدی شیرازی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرصفی علیشاه

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآنسوی حرف و صوت؛ گزیده اسرار التوحید در مقامات ابوسعید ابوالخیر

به کوششمحمدرضا شفیعی کدکنی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , نثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگزیده و شرح سیاست‌نامه خواجه نظام الملک

نویسندهابوعلی حسن بن علی خواجه نظام‌الملک

به کوششحجت الله اصیل

موضوعنثر/متون کهن/ادبی , نثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرفروزان روز

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر