1022
نویسنده
15
موضوع
1174
منبع
در اطلاح ادبیات نثر سخنی مکتوب می باشد که بی پیرایه است و پای بند وزن و قافیه نیست. و نیز به وسیله ی آن مقصود گوینده یا نویسنده به روشی متفاوت با نظم(شعر) بیان می گردد. در این بخش به عرضه ی کتب ادبی منثور می پردازیم که بخش عظیم و مهمی از مجموعه ی سترگ ادب فارسی است که خود به زیرمجموعه ها و زیرشاخه های بسیاری تقسیم می شود. کتاب های این بخش در دو سطح متون ادبی منثور و متون داستانی راهنمای پژوهشگران می باشد. در این مجموعه کتاب های منثور ادبی شامل: متون، سفرنامه ها و یادداشت ها معرفی شده است  و همچنین منابع ادبیات داستانی ایرانی و خارجی نیز در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.

عنوانسموئیل جانسون (ترجمه سخنرانی جناب سرریدر بولاردسفیر کبیر انگلیس در دانشگاه تهران)

مترجملطفعلی صورتگر

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرشورای فرهنگی بریتانیا

تاریخ چاپ1943 میلادی

زبانفارسی

عنواننبرد اندیشه ها در حماسه رستم و اسفندیار از دستنویس موزه لنینگراد (تحلیل داستان و شرح ابیات)

نویسندهعزیزالله جوینی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقامات ژنده پیل (احمد جام) به ضمیمه رساله «ذیل در اثبات بزرگی شیخ احمد»، فصل الحاقی در کرامات شیخ احمد، جزئی از رساله سمرقندیه

مصحححشمت مؤید

نویسندهخواجه سدیدالدین محمد غزنوی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمردان خدا: نگارشی دیگر از تذکرة الاولیاء به نثر و زبان ساده برای همه

نویسندهفرید الدین عطار نیشابوری

به کوششمحمدباقر صدرا

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانجمن ادبی امیر کبیر

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخلاصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید به فارسی از کشف الاسرار ده جلدی خواجه عبدالله انصاری (جلد دوم)

نویسندهامام احمد میبدی

مصحححبیب الله آموزگار

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخلاصه تفسیر ادبی و عرفانی قرآن مجید به فارسی از کشف الاسرار ده جلدی خواجه عبدالله انصاری (جلد اول)

نویسندهامام احمد میبدی

مصحححبیب الله آموزگار

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادب پارے؛فارسی افسانوں کا اردو روپ(= پاره های ادب؛ داستان های کوتاه فارسی در قالبِ اردو)

نویسندهخانم قمر غفار

موضوعنثر/ادبیات داستانی/داستان کوتاه

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرقمر غفار

تاریخ چاپ هجری شمسی

زباناردو

نمایش موارد بیشتر