1308
نویسنده
15
موضوع
1473
منبع
در اطلاح ادبیات نثر سخنی مکتوب می باشد که بی پیرایه است و پای بند وزن و قافیه نیست. و نیز به وسیله ی آن مقصود گوینده یا نویسنده به روشی متفاوت با نظم(شعر) بیان می گردد. در این بخش به عرضه ی کتب ادبی منثور می پردازیم که بخش عظیم و مهمی از مجموعه ی سترگ ادب فارسی است که خود به زیرمجموعه ها و زیرشاخه های بسیاری تقسیم می شود. کتاب های این بخش در دو سطح متون ادبی منثور و متون داستانی راهنمای پژوهشگران می باشد. در این مجموعه کتاب های منثور ادبی شامل: متون، سفرنامه ها و یادداشت ها معرفی شده است  و همچنین منابع ادبیات داستانی ایرانی و خارجی نیز در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.

عنواننگاهی به مناسبات تاریخی و فرهنگی و ادبی میان پاکستان و ایران و آثار و افکار علامه اقبال لاهوری

نویسندهمولانا کوثر نیازی

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1974 میلادی

زبانفارسی

عنوانمآثر سلطانیه: تاریخ جنگ‌های ایران و روش به ضمیمه جنگ‌های دوره دوم از تاریخ ذوالقرنین خاوری شیرازی

مصححغلامحسین زرگری نژاد

نویسندهعبدالرزاق دنبلی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرروزنامه ایران

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب مقدس یعنی کتب عهد عتیق و عهد جدید که از زبان‌های اصلی عبرانی و کلدانی و یونانی ترجمه شده است

نویسندهمولف ناشناس

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپانگلستان/لندن

ناشرجماعت بریتش وفورن بیبل سوسائیتی

تاریخ چاپ1932 میلادی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر