1537
نویسنده
16
موضوع
1719
منبع
در اطلاح ادبیات نثر سخنی مکتوب می باشد که بی پیرایه است و پای بند وزن و قافیه نیست. و نیز به وسیله ی آن مقصود گوینده یا نویسنده به روشی متفاوت با نظم(شعر) بیان می گردد. در این بخش به عرضه ی کتب ادبی منثور می پردازیم که بخش عظیم و مهمی از مجموعه ی سترگ ادب فارسی است که خود به زیرمجموعه ها و زیرشاخه های بسیاری تقسیم می شود. کتاب های این بخش در دو سطح متون ادبی منثور و متون داستانی راهنمای پژوهشگران می باشد. در این مجموعه کتاب های منثور ادبی شامل: متون، سفرنامه ها و یادداشت ها معرفی شده است  و همچنین منابع ادبیات داستانی ایرانی و خارجی نیز در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.

عنوانجامع التواریخ: از آغاز سلطنت هلاکوخان تا پایان دوره غازان‌خان (جلد دوم)

مصححبهمن کریمی

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجامع التواریخ: از آغاز پیدایش قبایل مغول تا پایان دوره تیمور قاآن (جلد اول)

مصححبهمن کریمی

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانیاداشتهای ژنرال تره زل در سفر بایران (راجع به سالهای 1780-1812 میلادی)

مترجمعباس اقبال آشتیانی

نویسندهژنرال تره زل

به کوششژ. ب. دوما فرانسوی

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات فرهنگسرا

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننفوذ ایران در تمدن اروپا در قرون وسطی (ترجمه سخنرانی پروفسور استیون رانسی مان استاد دانشگاه استانبول در انجمن فرهنگی ایران و انگلیس)

مترجملطفعلی صورتگر

نویسندهاستیون رانسیمان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرشورای فرهنگی بریتانیا

تاریخ چاپ1323 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکرائم اخلاق (گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک به راهنمایی قرآن مجید)

نویسندهزین العابدین ذوالمجدین

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

ناشرچاپخانه مظاهری

تاریخ چاپ1327 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهزار گوهر (منتخب کلمات قصار حضرت امیرالمومنین (ع) از نهج البلاغه)

مترجمسیدعطاءالله مجدی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشردفتر نشر فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر حدائق الحقائق (قسمت سوره یوسف)

به کوششسیدجعفر سجادی

نویسندهمعین الدین فراهی هروی مشهور به ملامسکین

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر