1565
نویسنده
16
موضوع
1746
منبع
در اطلاح ادبیات نثر سخنی مکتوب می باشد که بی پیرایه است و پای بند وزن و قافیه نیست. و نیز به وسیله ی آن مقصود گوینده یا نویسنده به روشی متفاوت با نظم(شعر) بیان می گردد. در این بخش به عرضه ی کتب ادبی منثور می پردازیم که بخش عظیم و مهمی از مجموعه ی سترگ ادب فارسی است که خود به زیرمجموعه ها و زیرشاخه های بسیاری تقسیم می شود. کتاب های این بخش در دو سطح متون ادبی منثور و متون داستانی راهنمای پژوهشگران می باشد. در این مجموعه کتاب های منثور ادبی شامل: متون، سفرنامه ها و یادداشت ها معرفی شده است  و همچنین منابع ادبیات داستانی ایرانی و خارجی نیز در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.
پنچاکیانه یا پنج داستان (برگردان مستقیم از متن سانسکریت به زبان فارسی)
محمدرضا جلالی نائینی . تاراچند دکتر عابدی
PDF

عنوانپنچاکیانه یا پنج داستان (برگردان مستقیم از متن سانسکریت به زبان فارسی)

مصححمحمدرضا جلالی نائینی, . تاراچند, دکتر عابدی

مترجممصطفی خالقداد عباسی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرچاپ اقبال

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگردان گات‌ها: پیدایش زرتشت، آمادگی زمینه برای ظهور، رسالت زرتشت، آموزش‌های زرتشت

نویسندهموبد رستم شهزادی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات فردوس

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرهان قرآن (و ردّ شبهات پیروان کمونیزم و سایر معاندین اسلام شامل جالبترین مباحث اجتماعی و و نظامات اقتصادی و قضائی قرآن)

نویسندهسیدصدرالدین بلاغی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجمه و تحقيق مفردات الفاظ القرآن با تفسير لغوی و ادبی قرآن - جلد سوم

نویسندهابوالقاسم راغب اصفهانی

مترجمغلامرضا خسروی حسينی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی مرتضوی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجمه و تحقيق مفردات الفاظ القرآن با تفسير لغوی و ادبی قرآن - جلد دوم

نویسندهابوالقاسم حسين بن محمدبن فضل معروف به راغب اصفهانی

مترجمغلامرضا خسروی حسينی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی مرتضوی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجمه و تحقيق مفردات الفاظ القرآن با تفسير لغوی و ادبی قرآن - جلد اول

نویسندهابوالقاسم حسين بن محمدبن فضل معروف به راغب اصفهانی

مترجمغلامرضا خسروی حسينی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی مرتضوی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر