1371
نویسنده
15
موضوع
1539
منبع
در اطلاح ادبیات نثر سخنی مکتوب می باشد که بی پیرایه است و پای بند وزن و قافیه نیست. و نیز به وسیله ی آن مقصود گوینده یا نویسنده به روشی متفاوت با نظم(شعر) بیان می گردد. در این بخش به عرضه ی کتب ادبی منثور می پردازیم که بخش عظیم و مهمی از مجموعه ی سترگ ادب فارسی است که خود به زیرمجموعه ها و زیرشاخه های بسیاری تقسیم می شود. کتاب های این بخش در دو سطح متون ادبی منثور و متون داستانی راهنمای پژوهشگران می باشد. در این مجموعه کتاب های منثور ادبی شامل: متون، سفرنامه ها و یادداشت ها معرفی شده است  و همچنین منابع ادبیات داستانی ایرانی و خارجی نیز در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.
ترجمه الفرق بین الفرق در تاریخ مذاهب اسلام و ترجمه النکت الاعتقادیه
ابومنصور عبدالقاهر بغدادی محمد بن محمد معروف به شیخ مفید
PDF

عنوانترجمه الفرق بین الفرق در تاریخ مذاهب اسلام و ترجمه النکت الاعتقادیه

مترجممحمدجواد مشکور

نویسندهابومنصور عبدالقاهر بغدادی, محمد بن محمد معروف به شیخ مفید

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان انتشارات اشرفی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر نسفی (جلد دوم: از سوره حج تا ناس)

مصححعزیزالله جوینی

نویسندهابوحفص نجم‌الدین عمر نسفی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر نسفی (جلد اول: از سوره حمد تا سوره انبیاء)

مصححعزیزالله جوینی

نویسندهابوحفص نجم‌الدین عمر نسفی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

سخنرانیهای پنجمین اجلاسیه همایش تاریخ و فرهنگ ایران، تاریخ و فرهنگ ایران در زمان ساسانیان
PDF

عنوانسخنرانیهای پنجمین اجلاسیه همایش تاریخ و فرهنگ ایران، تاریخ و فرهنگ ایران در زمان ساسانیان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرانتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرمان‌ها و رقم‌های منتشرنشده دوره قاجار: جلد اول 64 ـ 1211 ق

نویسندهمولف ناشناس

به کوششرضا فراستی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسفارت‌نامه‌های ایران: گزارش‌های مسافرت و مأموریت سفیران عثمانی در ایران

نویسندهگروهی از نویسندگان

مصححمحمدامین ریاحی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشراتشارات توس

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح حال و شخصیت و آثار فردوسی و ترجمه سخنرانی آقای دکتر عیسی صدیق در انجمن فرهنگی ایران و انگلیس

نویسندهعیسی صدیق

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرشورای فرهنگی بریتانیا

تاریخ چاپ1324 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانیادداشت های تاریخی از روزگار صفوی؛ وقایع سال‌های 892 ـ 1042 هجری قمری

نویسندهمولف ناشناس

مصححرسول جعفریان

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپقم

ناشرنشر مورخ

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانباران، نه رگبار (فهرست توضیحی سی و سه کتاب از محمدعلی اسلامی ندوشن)

نویسندهمحمدعلی اسلامی ندوشن

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

ناشرانتشارات یزدان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتفسیر حدائق الحقائق (قسمت سوره یوسف)

مصححسیدجعفر سجادی

نویسندهمعین الدین فراهی هروی مشهور به ملامسکین

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر