1513
نویسنده
16
موضوع
1692
منبع
در اطلاح ادبیات نثر سخنی مکتوب می باشد که بی پیرایه است و پای بند وزن و قافیه نیست. و نیز به وسیله ی آن مقصود گوینده یا نویسنده به روشی متفاوت با نظم(شعر) بیان می گردد. در این بخش به عرضه ی کتب ادبی منثور می پردازیم که بخش عظیم و مهمی از مجموعه ی سترگ ادب فارسی است که خود به زیرمجموعه ها و زیرشاخه های بسیاری تقسیم می شود. کتاب های این بخش در دو سطح متون ادبی منثور و متون داستانی راهنمای پژوهشگران می باشد. در این مجموعه کتاب های منثور ادبی شامل: متون، سفرنامه ها و یادداشت ها معرفی شده است  و همچنین منابع ادبیات داستانی ایرانی و خارجی نیز در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.

عنوانتاراج میراث ملی - جلد چهارم (هیئت های آلمانی و آمریکایی و نوشته جراید 1317ه.ق الی 1318 ش برابر با 1899.م الی 1940.م)

به کوششداود کریم لو

موضوعنثر/متون کهن/اسناد و مدارک

مکان چاپتهران

ناشرمرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمظفر بقایی به روایت اسناد ساواک (جلد دوم)

به کوشش. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعنثر/متون کهن/اسناد و مدارک

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمظفر بقایی به روایت اسناد ساواک (جلد اول)

به کوشش. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعنثر/متون کهن/اسناد و مدارک

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده فرمانها (موجود در کتابخانه ملی)

نویسندهمحمداسماعیل رضوانی

به کوششحوریه سعیدی, زهرا حداد, مینا ودادی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ملی جمهوری اسلامی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوقایع السنین و الاعوام (گزارشهای سالیانه از ابتدای خلقت تا سال ۱۱۹۵هجری)

مصححمحمدباقر بهبودی

نویسندهعبدالحسین الحسینی خاتون آبادی

موضوعنثر/متون کهن

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی اسلامیه

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننامه های وزیر مختار ایران در فرانسه به وزیر امور خارجه ایران در زمان سلطنت ناصرالدین شاه

نویسندهمحمود کی

موضوعنثر/نامه‌نگاری

ناشرمجله بررسیهای تاریخی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخاطرات صفرخان (صفر قهرمانیان، سی و دو سال مقاومت در زندانهای شاه در گفتگو با علی اشرف درویشیان)

نویسندهصفر قهرمانیان

به کوششعلی اشرف درویشیان

موضوعنثر/گفتگو و سخنرانی

مکان چاپتهران

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر