768
نویسنده
18
موضوع
969
منبع
در اصطلاح ادبیات نظم سخنی است که موزون(وزن دار) باشد. به عبارت دیگر سخنی که شعر باشد را سخن منظوم می گوییم. نظم(شعر) در ادبیات فارسی در قالب هایی همچون: قصیده، غزل، مثنوی، رباعی، قطعه، دوبیتی و... سروده شده است. در این سرفصل تلاش  شده است کتاب های مجموعه ی نظم ادبی معرفی شوند. این مجموعه دربرگیرنده ی اشعار شاعران از دوران کلاسیک تا معاصر می باشد. همچنین در این بخش دواوین فارسی و عربی، گزیده ها، دفترهای اشعار و اشعار ترجمه شده از زبان های دیگر و... در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. شایان ذکر است که تمامی اشعار ادب فارسی در قالب سرفصلی شامل: کلیات، دیوان، دفتر شعر، گزیده ها و...  در این سرفصل معرفی شده است. در یک نمای کلی کتب این بخش ذیل دو سطح کلاسیک و معاصر تقسیم بندی شده اند.

عنوانبررسی اشعاری از حافظ از دیدگاه شهریار

به کوششابوالفضل علی محمدی

نویسندهمحمدحسین بهجت تبریزی (شهریار)

موضوعنظم/شرح شعر

مکان چاپتبریز

ناشراداره کل ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتصنیف سرایی در ادب فارسی (از دوره مشروطه به بعد) به همراه گزیده هایی از تصانیف شیرین فارسی

به کوششسهراب فاضل

موضوعنظم/شعر معاصر

مکان چاپتهران

ناشرحوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنظومه‌های فارسی قرن 9 تا 12: معرفی حدود 900 مثنوی حماسی، عرفانی و عشقی در ادب فارسی

نویسندهمحمدعلی خزانه‌دارلو

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنه

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر