1037
نویسنده
18
موضوع
1253
منبع
در اصطلاح ادبیات نظم سخنی است که موزون(وزن دار) باشد. به عبارت دیگر سخنی که شعر باشد را سخن منظوم می گوییم. نظم(شعر) در ادبیات فارسی در قالب هایی همچون: قصیده، غزل، مثنوی، رباعی، قطعه، دوبیتی و... سروده شده است. در این سرفصل تلاش  شده است کتاب های مجموعه ی نظم ادبی معرفی شوند. این مجموعه دربرگیرنده ی اشعار شاعران از دوران کلاسیک تا معاصر می باشد. همچنین در این بخش دواوین فارسی و عربی، گزیده ها، دفترهای اشعار و اشعار ترجمه شده از زبان های دیگر و... در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. شایان ذکر است که تمامی اشعار ادب فارسی در قالب سرفصلی شامل: کلیات، دیوان، دفتر شعر، گزیده ها و...  در این سرفصل معرفی شده است. در یک نمای کلی کتب این بخش ذیل دو سطح کلاسیک و معاصر تقسیم بندی شده اند.

عنوانکلیات دیوان نعمت فسایی (به انضمام سفرنامه و 41 حکایت نثر)

مصححمنصور رستگار فسایی

نویسندهنعمت فسایی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپشیراز

ناشرمرکز نشر دانشگاه شیراز

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان محمدحسین میرزا امیرالشعراء نادری

مصححعبدالجواد طالقانی

نویسندهشاهزاده محمدحسین میرزا امیرالشعراء نادری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

ناشرانتشارات کتابخانه ملی ملک

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر