991
نویسنده
18
موضوع
1201
منبع
در اصطلاح ادبیات نظم سخنی است که موزون(وزن دار) باشد. به عبارت دیگر سخنی که شعر باشد را سخن منظوم می گوییم. نظم(شعر) در ادبیات فارسی در قالب هایی همچون: قصیده، غزل، مثنوی، رباعی، قطعه، دوبیتی و... سروده شده است. در این سرفصل تلاش  شده است کتاب های مجموعه ی نظم ادبی معرفی شوند. این مجموعه دربرگیرنده ی اشعار شاعران از دوران کلاسیک تا معاصر می باشد. همچنین در این بخش دواوین فارسی و عربی، گزیده ها، دفترهای اشعار و اشعار ترجمه شده از زبان های دیگر و... در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. شایان ذکر است که تمامی اشعار ادب فارسی در قالب سرفصلی شامل: کلیات، دیوان، دفتر شعر، گزیده ها و...  در این سرفصل معرفی شده است. در یک نمای کلی کتب این بخش ذیل دو سطح کلاسیک و معاصر تقسیم بندی شده اند.

عنوانسماع سرخ ستاره ها (پژوهشی در زندگی و آثار برخی از بزرگ شهیدان شعر و ادب اسلامی تا پایان قرن هشتم هجری قمری)

نویسندهپرویز عباسی داکانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرنشر شاهد

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخاک، خون، حماسه (مجموعه شعر دفاع مقدس، ویژه خرمشهر)

به کوشششیرینعلی گلمرادی

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

ناشرانتشارات بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان مدرس صادقی ( کتابیست دینی و اخلاقی و ادبی در مدح و منقبت و مراثی اهل بیت عصمت)

نویسندهسیدمحمد حسین مدرس صادقی

موضوعنظم/شعر معاصر

ناشرچاپخانه مهربان اصفهان

تاریخ چاپ1374 هجری قمری

زبانفارسی

عنوانکلیات آزاد (از خلقت حضرت آدم ابوالبشر تا قیامت و رسیدن به نتایج اعمال خیر و شر)

نویسندهمیرسیدحسین خاتون آبادی

موضوعنظم/شعر معاصر

ناشرچاپخانه ربانی

تاریخ چاپ1324 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبانت سعاد به انضمام قصایدی چند از ابوالعلاء معربی و متنبی با شرح لغات و مفردات و ترکیب و ترجمه ابیات

نویسندهمحسن راثی

موضوعنظم/شرح شعر

مکان چاپتهران

ناشربی نا

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر