1314
نویسنده
18
موضوع
1530
منبع
در اصطلاح ادبیات نظم سخنی است که موزون(وزن دار) باشد. به عبارت دیگر سخنی که شعر باشد را سخن منظوم می گوییم. نظم(شعر) در ادبیات فارسی در قالب هایی همچون: قصیده، غزل، مثنوی، رباعی، قطعه، دوبیتی و... سروده شده است. در این سرفصل تلاش  شده است کتاب های مجموعه ی نظم ادبی معرفی شوند. این مجموعه دربرگیرنده ی اشعار شاعران از دوران کلاسیک تا معاصر می باشد. همچنین در این بخش دواوین فارسی و عربی، گزیده ها، دفترهای اشعار و اشعار ترجمه شده از زبان های دیگر و... در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. شایان ذکر است که تمامی اشعار ادب فارسی در قالب سرفصلی شامل: کلیات، دیوان، دفتر شعر، گزیده ها و...  در این سرفصل معرفی شده است. در یک نمای کلی کتب این بخش ذیل دو سطح کلاسیک و معاصر تقسیم بندی شده اند.

عنوانمکتب پروانه: مجموعه شعری از مرحوم محمدعلی متصدی زاده زرندی (عبقری)

نویسندهمحمدعلی متصدی زاده زرندی (عبقری)

موضوعنظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

ناشربرادران متصدی زاده

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنظومه گنجینه اسرار به همراه بخشی از قصاید آن مرحوم

مصححسیدمصطفی آرنگ

نویسندهمیرزا نورالله عمان سامانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپقم

ناشرانتشارات حق بین

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر