772
نویسنده
9
موضوع
819
منبع
در این بخش کوشش شده است کتاب های مجموعه ی کلیات ادبی شامل فهارس و منابع، یادنامه ها و کتاب شناسی و... در اختیار مخاطبان قرار داده شود. کتاب های این بخش در دو سطح مراجع و منابع راهنمای محققین و پژوهشگران می باشد. همچنین کتاب های سرفصل کلیات، مجموعه ای هستند که در پژوهش ها و بررسی ها و نیز آشنایی با حوزه های مختلف ادبیات مورد استفاده قرار می گیرند.

عنوانفهرست نسخه‌های خطی و عکسی کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی (جلد دوم)

نویسندهسیدمحمدباقر حجتی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان از آغاز تأسیس 1350 تا 1370 هـ.ش

نویسندهمحمدحسین تسبیحی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرانتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست مجموعه فورت ویلیام کالج (کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند ـ دهلی نو
توفیق سبحانی محمدرضا نصیری
PDF

عنوانفهرست مجموعه فورت ویلیام کالج (کلکته) در کتابخانه آرشیو ملی هند ـ دهلی نو

نویسندهتوفیق سبحانی, محمدرضا نصیری

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست کتب عربی، فارسی و اردو مخزونه کتب خانه آصفیه سرکار علی من ابتدای 1331 هجری لغایت 1334 هجری، جلد سوم

نویسندهمولف ناشناس

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپهند/حیدرآباد دکن

ناشردار الطبع جامعه عثمانیه سرکار عالی

تاریخ چاپ1347 هجری قمری

زباناردو/فارسی

عنوانشاعر هنرمندی که شایسته این فراموشی نیست: زندگی‌نامه و کارنامه ادبی طالب آملی (گزیده مقالات مجله هنر و مردم 1341 ـ 1358)

نویسندهفرامرز گودرزی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست چاپ های آثار سعدی در شبه قاره و چاپ‌های شروح و ترجمه‌ها و فرهنگنامه‌ها و تضمین‌های آثار وی

نویسندهعارف نوشاهی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

مردی برتر از عصر خویش؛ ابن سینا، نابغه جهان پزشکی
حسین خدیو جم محمود نجم آبادی
PDF

عنوانمردی برتر از عصر خویش؛ ابن سینا، نابغه جهان پزشکی

نویسندهحسین خدیو جم, محمود نجم آبادی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجمان القرآن، (فرهنگ عربی فارسی- فارسی عربی)

به کوششسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهعلامه میر سید شریف جرجانی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد قرآن

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشنامه کتیبه و زبان، شماره 7 و 8، پاییز و زمستان 1398

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

تاریخ چاپ1399 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر