1477
نویسنده
11
موضوع
1484
منبع
در این بخش کوشش شده است کتاب های مجموعه ی کلیات ادبی شامل فهارس و منابع، یادنامه ها و کتاب شناسی و... در اختیار مخاطبان قرار داده شود. کتاب های این بخش در دو سطح مراجع و منابع راهنمای محققین و پژوهشگران می باشد. همچنین کتاب های سرفصل کلیات، مجموعه ای هستند که در پژوهش ها و بررسی ها و نیز آشنایی با حوزه های مختلف ادبیات مورد استفاده قرار می گیرند.

عنوانسعی مشکور (یادنامه استاد فقید دکتر محمدجواد مشکور)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششسعید میرمحمدصادق

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی انتشاراتی پایا

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ اجتماعی دوره مغول مشتمل بر بخش سوم از تاریخ غازان خان و مقدمه جامع التواریخ و زندگانی رشیدالدین فضل الله به قلم خودش

نویسندهامیرحسین جهانبگلو

موضوعکلیات/تاریخ ایران

ناشرکتابفروشی تائید اصفهان

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانصورت جلسات شورای اقتصاد در پیشگاه شاهنشاه آریامهر یا مجموعه ای از اسناد تاریخ معاصر ایران - جلد سوم

نویسندهغلامرضا نیک پی

موضوعکلیات/تاریخ ایران

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر