714
نویسنده
9
موضوع
755
منبع
در این بخش کوشش شده است کتاب های مجموعه ی کلیات ادبی شامل فهارس و منابع، یادنامه ها و کتاب شناسی و... در اختیار مخاطبان قرار داده شود. کتاب های این بخش در دو سطح مراجع و منابع راهنمای محققین و پژوهشگران می باشد. همچنین کتاب های سرفصل کلیات، مجموعه ای هستند که در پژوهش ها و بررسی ها و نیز آشنایی با حوزه های مختلف ادبیات مورد استفاده قرار می گیرند.

عنوانبررسی شعر و نثر فارسی معاصر در آثاری از جلال آل احمد، صادق چوبک، درویش، اکبر رادی، محمد زهری، غلامحسین ساعدی، محمدرضا شفیعی کدکنی، سیاوش کسرایی، جمال میرصادقی

نویسندهمحمود کیانوش

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مانی

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکردستان و توسعه ایرانگردی و جهانگردی؛ مجموعه مقالات ارائه‌شده در نخستین سمینار بررسی و شناخت جاذبه‌های جهانگردی استان کردستان (مهر ماه 1374)

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپسنندج

ناشراداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

فرهنگ اصطلاحات دوره قاجار، قشون و نظمیه
یحیی مدرسی حسین سامعی زهرا صفوی مبرهن
PDF

عنوانفرهنگ اصطلاحات دوره قاجار، قشون و نظمیه

نویسندهیحیی مدرسی, حسین سامعی, زهرا صفوی مبرهن

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطالعات صفوی: گزیده مقالات همایش پاریس

نویسندهگروهی از نویسندگان

اشرافژان کالمار

مترجمسیدداوود طبایی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات فرهنگستان هنر

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهندوستانی فارسی ادب؛ تحقیقی، علمی اور ادبی مقالات کا انتخاب (= ادبِ فارسی در هندوستان؛ انتخابی از مقاله های تحقیقی، علمی و ادبی)

به کوشششریف حسین قاسمی

نویسندهسیدامیرحسن عابدی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشراِندو پرشین سوسائتی

تاریخ چاپ1984 میلادی

زباناردو/فارسی

عنوانفهرست مخطوطات (عرب، فارسی و اردو) امیر الدولہ پبلک لائبریری (= فهرست نسخه های خطی عربی، فارسی و اردو کتابخانه عمومی امیرالدوله در لکنو، هندوستان

نویسندهمحمد شفیق مرادآبادی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپهند/لکنهو

ناشرامیر الدوله پَبلک لائبریری

تاریخ چاپ2000 میلادی

زباناردو/فارسی

عنوانفهرست نسخه‌های خطی عربی کتابخانه ندوة العلماء لکهنو

نویسنده. مرکز تحقیقات زبان فارسی در هند

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات زبان فارسی در هند

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر