595
نویسنده
8
موضوع
637
منبع
در این بخش کوشش شده است کتاب های مجموعه ی کلیات ادبی شامل فهارس و منابع، یادنامه ها و کتاب شناسی و... در اختیار مخاطبان قرار داده شود. کتاب های این بخش در دو سطح مراجع و منابع راهنمای محققین و پژوهشگران می باشد. همچنین کتاب های سرفصل کلیات، مجموعه ای هستند که در پژوهش ها و بررسی ها و نیز آشنایی با حوزه های مختلف ادبیات مورد استفاده قرار می گیرند.

عنوانواژه‌های سیاسی و اجتماعی؛ شامل توضیح مختصر درباره یکصد واژه سیاسی و اجتماعی

نویسندهامیر نیک آئین

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرحزب توده ایران

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مسعود جهندیر (میسلی ـ پاکستان)

نویسندهسیده نکهت فردوس کاظمی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی به گویش‌نامه‌های ایرانی (مجموعه‌ای از نقدها و بررسی‌ها)

نویسندهعلی اشرف صادقی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر