867
نویسنده
4
موضوع
873
منبع
ارائه ی کتاب های مربوط به مبحث شرح حال نویسی که درچارچوب سه بخش تذکره، تک نگاری و خاطرات معرفی شده اند. شرح حال نویسی از مهم ترین بخش های ادبیات فارسی است که دربرگیرنده ی گزارش هایی است درباره ی رخدادهای مهم زندگی افراد از جنبه ی شخصی و جمعی که در خلال آن به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پرداخته می شود. 

عنوانچهار طوسی بزرگ (فردوسی، خواجه نظام الملک، محمد غزالی، خواجه نصیرالدین)

نویسندهمجتبی مینوی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه فرهنگی هنری فرهنگ ایران و اسلام

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچهار چهره: خاطرات و تفکرات درباره نیما یوشیج، صادق هدایت، عبدالحسین نوشین و ذبیح بهروز

نویسندهانور خامه ای

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرشرکت کتاب سرا

تاریخ چاپ1368 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمن، خبرنگار کتاب: مطالبی از روزنامه‌نگاران حوزه کتاب

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششحسین نوروزی

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقاله در بیان احوال و آثار ملامحمدعلی بن محمدرضا تونی خراسانی از دانشمندان عصر صفویه و افشار (یادداشت‌های تاریخی او و فوائد ضمنی دیگر)

نویسندهسیدمحمدعلی روضاتی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپاصفهان

ناشربی نا

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر