748
نویسنده
4
موضوع
752
منبع
ارائه ی کتاب های مربوط به مبحث شرح حال نویسی که درچارچوب سه بخش تذکره، تک نگاری و خاطرات معرفی شده اند. شرح حال نویسی از مهم ترین بخش های ادبیات فارسی است که دربرگیرنده ی گزارش هایی است درباره ی رخدادهای مهم زندگی افراد از جنبه ی شخصی و جمعی که در خلال آن به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پرداخته می شود. 

عنوانبوستان قلندری ترجمه ی تذکره مقیمی به زبان اردو

به کوششسیداختر جعفری

نویسندهمیان محمد بخش

مترجمملک محمد

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپپاکستان/لاهور

ناشرمجلس شاه حسین

تاریخ چاپ2004 میلادی

زباناردو/فارسی

عنوانامیر علیشیر نوایی: شرح احوال و گزیده آثار منظوم و منثور امیر علیشیر نوایی به انضمام سته ضروریه، ترجمه خمسه المتحیرین و محاکمة اللغتین

نویسندهعبدالعلی نور احراری

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشراحراری

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمخزن شعرا یعنی تذکره شعرای گجرات

مصححمولوی عبدالحق

نویسندهقاضی نور الدین حسین خان رضوی فائق

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپهند/اورنگ آباد

ناشرانجمن ترقی اردو

تاریخ چاپ1933 میلادی

زباناردو/فارسی

عنوانمناقب الاصفیاء در احوالات حضرت مخدوم جهان شیخ شرف‌الدین احمد یحیی منیری (782 ق) و حضرت مخدوم شاه شعیب ابن حلال منیری شیخپوری (824 ق) ـ چاپ عکسی کتابت 1123 قمری

به کوششسیدشاه شمیم الدین احمد منعمی

نویسندهحضرت مخدوم شاه شعیب ابن حلال منیری شیخپوری

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنشی نول‌کشور: حیات و خدمات

نویسندهسیدمصطفی حسین نقوی «اسیف جایسی»

مترجمخان محمد صادق

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر