930
نویسنده
4
موضوع
936
منبع
ارائه ی کتاب های مربوط به مبحث شرح حال نویسی که درچارچوب سه بخش تذکره، تک نگاری و خاطرات معرفی شده اند. شرح حال نویسی از مهم ترین بخش های ادبیات فارسی است که دربرگیرنده ی گزارش هایی است درباره ی رخدادهای مهم زندگی افراد از جنبه ی شخصی و جمعی که در خلال آن به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پرداخته می شود. 

عنوانزندگینامه شهید نیکنام ثقه الاسلام تبریزی و بخشی از تاریخ مستند مشروطیت ایران

نویسندهنصرت الله فتحی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

ناشرانتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرنگین کمان شعر، تذکره ای از سخنوران فاریاب (از قرن یازدهم الی نیمه اول قرن چهاردهم)

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپفاریاب

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر