1055
نویسنده
4
موضوع
1056
منبع
ارائه ی کتاب های مربوط به مبحث شرح حال نویسی که درچارچوب سه بخش تذکره، تک نگاری و خاطرات معرفی شده اند. شرح حال نویسی از مهم ترین بخش های ادبیات فارسی است که دربرگیرنده ی گزارش هایی است درباره ی رخدادهای مهم زندگی افراد از جنبه ی شخصی و جمعی که در خلال آن به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پرداخته می شود. 

عنوانیادداشت های سپهسالار تنکابنی (محمد ولیخان تنکابنی)

به کوششمحمود تفضلی

نویسندهعبدالصمد خلعت‌بری

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات نوین

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکارنامه زنان مشهور ایران در علم، ادب، سیاست، مذهب، هنر، تعلیم و تربیت از قبل از اسلام تا عصر حاضر

نویسندهفخری قویمی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشروزارت آموزش و پرورش

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر