768
نویسنده
4
موضوع
772
منبع
ارائه ی کتاب های مربوط به مبحث شرح حال نویسی که درچارچوب سه بخش تذکره، تک نگاری و خاطرات معرفی شده اند. شرح حال نویسی از مهم ترین بخش های ادبیات فارسی است که دربرگیرنده ی گزارش هایی است درباره ی رخدادهای مهم زندگی افراد از جنبه ی شخصی و جمعی که در خلال آن به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پرداخته می شود. 

عنوانتحقیقی در احوال ناصر خسرو قبادیانی: مبدأ و آغاز تحول در زندگی او، تبعید از وطن و آوارگی، عقاید و اخلاق ناصر خسرو

نویسندهسید حسن تقی زاده

به کوششعزیزالله علیزاده

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرفردوس

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگفتگو با م. آزاد؛ مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران

اشرافمحمدهاشم اکبریانی

نویسندهاردوان امیری نژاد

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرنشر روزنگار

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبیاض سفر: یادداشت‌های سفر در زمینه ایران‌شناسی، کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی

نویسندهایرج افشار

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشراتشارات توس

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر