898
نویسنده
4
موضوع
902
منبع
ارائه ی کتاب های مربوط به مبحث شرح حال نویسی که درچارچوب سه بخش تذکره، تک نگاری و خاطرات معرفی شده اند. شرح حال نویسی از مهم ترین بخش های ادبیات فارسی است که دربرگیرنده ی گزارش هایی است درباره ی رخدادهای مهم زندگی افراد از جنبه ی شخصی و جمعی که در خلال آن به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پرداخته می شود. 

عنوانخاطرات اسارت، روزنامه سفر خوارزم و خیوه سرهنگ اسماعیل میرپنجه

به کوششصفاء الدین تبرائیان

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرموسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

رجال و دیپلمات های عصر قاجار و پهلوی
یاسنت لویی رابینو ریدر ویلیام بولارد جورج پرسی چرچیل
PDF

عنوانرجال و دیپلمات های عصر قاجار و پهلوی

نویسندهیاسنت لویی رابینو, ریدر ویلیام بولارد, جورج پرسی چرچیل

مترجمغلامحسین میرزاصالح

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات معین

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانریحانة الادب فی تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب یا کنی و القاب (جلد نهم) «نمایه‌ها»

نویسندهمحمدعلی مدرس تبریزی

به کوششمیرمحمود موسوی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپقم

ناشرانتشارات کتابخانه آیة الله العظمی مرعشی(ره)

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانریحانة الادب فی تراجم المعروفین بالکنیة او اللقب یا کنی و القاب (جلد هفتم و هشتم)

نویسندهمحمدعلی مدرس تبریزی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرنشر خیام

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر