818
نویسنده
4
موضوع
824
منبع
ارائه ی کتاب های مربوط به مبحث شرح حال نویسی که درچارچوب سه بخش تذکره، تک نگاری و خاطرات معرفی شده اند. شرح حال نویسی از مهم ترین بخش های ادبیات فارسی است که دربرگیرنده ی گزارش هایی است درباره ی رخدادهای مهم زندگی افراد از جنبه ی شخصی و جمعی که در خلال آن به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... پرداخته می شود. 

عنوانیادگاری ها (یادگاری هایی که بر در و دیوار مدرسه مادرشاه اصفهان نوشته اند)

نویسندهمحمدباقر .

به کوششسیف‌الله وحیدنیا

موضوعشرح حال/خاطرات و یادداشت ها

ناشرانتشارات وحید

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعلماء نامدار زنجان در قرن چهاردهم (ه.ق) به ضمیمه فرزانگان معاصر

نویسندهزین العابدین احمدی زنجانی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپقم

ناشرمرکز انتشارات دارالنشر قم

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعبدالعظیم الحسنی (ع) حیاته و مسنده یا زندگانی حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و روایات او

نویسندهعزیزالله عطاردی قوچانی

موضوعشرح حال

ناشرچاپخانه حیدری

تاریخ چاپ1384 هجری قمری

زبانفارسی

عنوانتحفه سامی (مشتمل بر اسامی و آثار قریب به هفتصد شاعر از شعرای نامدار و گمنام)

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهسام میرزای صفوی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

ناشرکتابفروشی فروغی

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر