107
نویسنده
3
موضوع
73
منبع
متون نمایشی هماره در طول تاریخ ارتباطی تنگاتنگ با ادبیات داشته اند و از حوزه های بااهمیت ادبی هستند و از برجسته ترین مظاهر و موقعیت های هماهنگی و پیوستگی ادبیات و هنر به خصوص تئاتر بوده اند. در این بخش این متون را از ادبیات کلاسیک و معاصر در دو قال و زیرشاخه ی ایرانی و خارجی ارائه خواهیم کرد.
اقتباس بینامتنی در مهمان مامان نمونه‌ای از نگاه حداکثری به اقتباس سینمایی
ابراهیم سلیمی کوچی فاطمه سکوت جهرمی
PDF

عنواناقتباس بینامتنی در مهمان مامان نمونه‌ای از نگاه حداکثری به اقتباس سینمایی

نویسندهابراهیم سلیمی کوچی, فاطمه سکوت جهرمی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندريدن پرده‌هاي پندار در نمايشنامه مرغابي وحشي با نگاهي به همين مفهوم در ادبيات فارسي

نویسندهیدالله آقاعباسی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسي يك نمايشنامه معاصر ايراني با رويكرد اصول سبك‌شناختي نمايشنامه‌نويسي غرب

نویسندهشهناز شاهین

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه ایرانی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسي براندازي گفتمان اﻳﺪئولوژﻳﻚ در بازآفرﻳﻨﻲ از ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ: نماﻳﺸﻨﺎمه‌ﻫﺎي ﻟﻴﺮ و روزنکرانتز و ﮔﻴﻠﺪنسترن مرده‌ﺍند
فاضل اسدی امجد رامین فرهادی
PDF

عنوانبررسي براندازي گفتمان اﻳﺪئولوژﻳﻚ در بازآفرﻳﻨﻲ از ﺷﻜﺴﭙﻴﺮ: نماﻳﺸﻨﺎمه‌ﻫﺎي ﻟﻴﺮ و روزنکرانتز و ﮔﻴﻠﺪنسترن مرده‌ﺍند

نویسندهفاضل اسدی امجد, رامین فرهادی

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

پژوهشي پيرامون دو نمايشنامه در انتظار گودو و پايان بازي
ابوالقاسم پرتوی مروارید رهبری
PDF

عنوانپژوهشي پيرامون دو نمايشنامه در انتظار گودو و پايان بازي

نویسندهابوالقاسم پرتوی, مروارید رهبری

موضوعهنر/متون نمایشی/نمایشنامه خارجی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر