83
نویسنده
3
موضوع
93
منبع
ادبیات داستانی شکلی از روایت است که در همه یا بخشی از آن به رویدادهایی اشاره می‌شود که واقعی نیستند، به بیان دیگر این نوع از روایت ها خیالی‌ و ساخته ی ذهن نویسنده ی اثر هستند. در مقابل آن ادبیات غیر داستانی قرار دارد که عمدتاً به رویدادهای واقعی می‌پردازد(نظیر تاریخ‌نگاری، زندگینامه‌نویسی و...). ادبیات داستانی خود به شاخه ها و انواع متنوعی تقسیم می شود، ما سرفصل ادبیات داستانی را ابتدا به: ایرانی و خارجی و سپس به: رمان و داستان کوتاه تسهیم نموده ایم.

عنواندو داستان به دو زبان از دو نویسنده بزرگ ایرانی و ارمنی (صادق هدایت و هاماسدق)

نویسندههاماسدق .

مترجمآقاسی هوانسیان

موضوعنثر/ادبیات داستانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات روزنامه آلیک

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر