54
نویسنده
3
موضوع
64
منبع
ادبیات داستانی شکلی از روایت است که در همه یا بخشی از آن به رویدادهایی اشاره می‌شود که واقعی نیستند، به بیان دیگر این نوع از روایت ها خیالی‌ و ساخته ی ذهن نویسنده ی اثر هستند. در مقابل آن ادبیات غیر داستانی قرار دارد که عمدتاً به رویدادهای واقعی می‌پردازد(نظیر تاریخ‌نگاری، زندگینامه‌نویسی و...). ادبیات داستانی خود به شاخه ها و انواع متنوعی تقسیم می شود، ما سرفصل ادبیات داستانی را ابتدا به: ایرانی و خارجی و سپس به: رمان و داستان کوتاه تسهیم نموده ایم.

عنوانچند نامه به دوست آلمانی با مقدمه ای درباره افکار و آثار کامو

مترجمرضا داوری اردکانی

نویسندهآلبر کامو

موضوعنثر/ادبیات داستانی

مکان چاپتهران

ناشردفتر مطالعات دینی هنر

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندوست (روایتی بر سرگذشت کیمیا دختر خوانده مولانا جلال الدین رومی)

نویسندهمورییل مافروی

مترجمفریبا مقدم

موضوعنثر/ادبیات داستانی

مکان چاپتهران

ناشرحمیدا

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر