24
نویسنده
3
موضوع
34
منبع
ادبیات داستانی شکلی از روایت است که در همه یا بخشی از آن به رویدادهایی اشاره می‌شود که واقعی نیستند، به بیان دیگر این نوع از روایت ها خیالی‌ و ساخته ی ذهن نویسنده ی اثر هستند. در مقابل آن ادبیات غیر داستانی قرار دارد که عمدتاً به رویدادهای واقعی می‌پردازد(نظیر تاریخ‌نگاری، زندگینامه‌نویسی و...). ادبیات داستانی خود به شاخه ها و انواع متنوعی تقسیم می شود، ما سرفصل ادبیات داستانی را ابتدا به: ایرانی و خارجی و سپس به: رمان و داستان کوتاه تسهیم نموده ایم.
1125
1047
PDF PDF

عنواندر جستجوی واقعیت؛ مجموعه 31 قصه از 31 نویسنده معاصر ایران

نویسندهمحمد علی سپانلو

موضوعنثر/ادبیات داستانی/داستان کوتاه

مکان چاپتهران

ناشرموسسه اتشارات نگاه

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

تیراژ2500

زبانفارسی

عنوانسرگذشت حاجی بابای اصفهانی در ایران – بانضمام فرهنگ لغات و اصطلاحات

به کوششیوسف رحیم لو

مترجممیرزا حبیب اصفهانی

نویسندهجیمز موریه

موضوعنثر/ادبیات داستانی/رمان

مکان چاپتبریز

ناشرکتابفروشی کتابچی حقیقت

تاریخ چاپ1351 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلاسیکهای ادبیات روسی - داستانهای ایوان پترویچ پلکین فقید

مترجمضیاءالله فروشانی

نویسندهالکساندر پوشکین

موضوعنثر/ادبیات داستانی/داستان کوتاه

مکان چاپروسیه/مسکو

ناشربنگاه نشریات پروگرس

تاریخ چاپ1975 میلادی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر