منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
علی‌رحم شایان‌
150
128
PDF PDF

عنوانپارسی‌سرایان بام ایران چهارمحال و بختیاری‌ شامل‌ (زندگینامه و آثار 583 تن از شعرا)

نویسندهعلی‌رحم شایان‌

موضوعشرح حال

ناشرانتشارات جهان بین

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی