منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
داراب افسر بختیاری
180
147
PDF PDF

عنوانمنتخباتی از اشعار شاعر فرزانه داراب افسر بختیاری

به کوششعبدالحسین سپنتا, حسن شاهین, حسن غازی

نویسندهداراب افسر بختیاری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپاصفهان

ناشرموسسه انتشارات مشعل اصفهان

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی