112
نویسنده
1
موضوع
147
منبع
به اشعاری که توسط خود شاعر یا دیگران و مطابق با ویژگی های و دلایلی خاص، به گزین، انتخاب و منتشر شده باشند، گزیده می گوییم. اغلب گزیده ها از اشعار کلاسیک ادبیات فارسی، در دوره ی معاصر پرداخته و به چاپ رسیده اند.
گزیده‌ها شعر کلاسیک
2239
1444
PDF PDF
2046
1136
PDF PDF
2351
1164
PDF PDF

عنواناختران ادب: برگزیده اشعار اخلاقی اساتید سخن؛ متقدمین، متأخرین، معاصرین (جلد دوم)

به کوششمحمدعلی انصاری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشربی نا

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناختران ادب: برگزیده اشعار اخلاقی اساتید سخن؛ متقدمین، متأخرین، معاصرین (جلد اول)

به کوششمحمدعلی انصاری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشربی نا

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآیین عشق: مجموعه غزلیات و اشعار حکیم اسدالله قمشه‌ای همراه با توضیحات

نویسندهسیدمهدی میرمسیب شهرضایی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپقم

ناشرنشر فارس الحجاز

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانغزلیات، ترجیعات، قطعات برگزیده از دیوان اشعار شاعر شهیر معاصر امیرخسرو دارایی

نویسندهبرهان السلطنه زنجانی متخلص به خسرو

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپزنجان

ناشربی نا

تاریخ چاپ1324 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده اشعار استاد سراج الدین قمری آملی

به کوششیدالله شکری

نویسندهسراج الدین قمری آملی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجیع بند مولانا جامی به خط محمدزمان تبریزی (قرن نهم هجری)

نویسندهمولانا عبدالرحمن بن احمد جامی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنتخب حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة

به کوششسیدمحمدتقی مدرس رضوی

نویسندهابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخلاصه ای از خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

به کوششعلی اکبر سعیدی سیرجانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرمدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگزیده اشعار افضل الدین بدیل بن علی نجار خاقانی شروانی

به کوششضیاءالدین سجادی

نویسندهبدیل بن علی خاقانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرزوار

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمحراب آفتاب: گزینه‌ای از سروده‌های شاعران دیروز و امروز در ستایش امام علی (ع)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمرتضی مشفق کاظمی, محمود شاهرخی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانجمن شاعران ایران

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر