109
نویسنده
1
موضوع
141
منبع
به اشعاری که توسط خود شاعر یا دیگران و مطابق با ویژگی های و دلایلی خاص، به گزین، انتخاب و منتشر شده باشند، گزیده می گوییم. اغلب گزیده ها از اشعار کلاسیک ادبیات فارسی، در دوره ی معاصر پرداخته و به چاپ رسیده اند.
گزیده‌ها شعر کلاسیک

عنوانغزلیات، ترجیعات، قطعات برگزیده از دیوان اشعار شاعر شهیر معاصر امیرخسرو دارایی

نویسندهبرهان السلطنه زنجانی متخلص به خسرو

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپزنجان

ناشربی نا

تاریخ چاپ1324 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده اشعار استاد سراج الدین قمری آملی

به کوششیدالله شکری

نویسندهسراج الدین قمری آملی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانترجیع بند مولانا جامی به خط محمدزمان تبریزی (قرن نهم هجری)

نویسندهمولانا عبدالرحمن بن احمد جامی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنتخب حدیقة الحقیقة و شریعة الطریقة

به کوششسیدمحمدتقی مدرس رضوی

نویسندهابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخلاصه ای از خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

به کوششعلی اکبر سعیدی سیرجانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرمدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگزیده اشعار افضل الدین بدیل بن علی نجار خاقانی شروانی

به کوششضیاءالدین سجادی

نویسندهبدیل بن علی خاقانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرزوار

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگنجینه نور: منتخب اشعار محمدعمر مطیع سلجوقی

نویسندهمحمدعمر مطیع سلجوقی

به کوششنصرالدین سلجوقی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشراحراری

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمحراب آفتاب: گزینه‌ای از سروده‌های شاعران دیروز و امروز در ستایش امام علی (ع)

نویسندهگروهی از نویسندگان

به کوششمرتضی مشفق کاظمی, محمود شاهرخی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانجمن شاعران ایران

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانیک عمر: گزیده غزل‌های یکدست مذهبی و عرفانی صائب و استقبال‌های صائب از حافظ

نویسندهمحمدعلی صائب تبریزی

به کوششعلی انسانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرسنایی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده مخزن الاسرار از پنج گنج نظامی گنجوی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

به کوششعبدالمحمد آیتی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده اشعار فرخی سیستانی با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی

نویسندهعلی بن جولوغ فرخی سیستانی

به کوششخلیل خطیب رهبر

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرصفی علیشاه

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان چهارده معصوم: منتخب نوحه ترکی گلچین از بهترین اشعار

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابفروشی مصطفوی

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر