منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدحسین کتابچی (علومی تبریزی)
227
180
PDF PDF

عنواندیوان علومی تبریزی؛ شامل غزلیات، قصاید، ترجیعات، ترکیبات و رباعیات

نویسندهمحمدحسین کتابچی (علومی تبریزی)

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپالبرز/کرج

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

زبانفارسی