450
نویسنده
1
موضوع
564
منبع
به مجموعه ی اشعار شعرا در قالب ها و فرم های متنوع و مختلف که در ذیل یک دفتر گردآوری شده باشند دیوان گفته می شود. 

عنوانسوزن عیسی (گزارش چامه ترسایی از فضل الدین بدیل خاقانی شروانی)

نویسندهمیرجلال الدین کزازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علامه طباطبایی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان صفی علیشاه شامل: قصاید، غزلیات، ترجیعات، رباعیات

نویسندهحاج میرزا حسن صفی علیشاه

به کوششمنصور مشفق

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

ناشربنگاه مطبوعاتی صفیعلیشاه

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر