243
نویسنده
1
موضوع
358
منبع
به مجموعه ی اشعار شعرا در قالب ها و فرم های متنوع و مختلف که در ذیل یک دفتر گردآوری شده باشند دیوان گفته می شود. 

عنوانهفت دیوان محتشم کاشانی (جلد دوم) شبابیه، صبائیه، رساله رجالیه، رساله نقل عشاق، ضروریات و معمیات

مصححعبدالحسین نوایی, مهدی صدری

نویسندهکمال‌الدین محتشم کاشانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهفت دیوان محتشم کاشانی (جلد اول) دیوان شیبیه

مصححعبدالحسین نوایی, مهدی صدری

نویسندهکمال‌الدین محتشم کاشانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان لطف‌الله نیشابوری (چاپ عکسی از روی دستنویس شماره 2321 کتابخانه ملی)

مصححرسول جعفریان

نویسندهلطف الله نیشابوری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان ابوالقاسم لاهوتی (1264 ـ 1336) با مقدمه و زندگی‌نامه کامل شاعر و زیرنویسی و شرح لغات و اصطلاحات

نویسندهابوالقاسم لاهوتی

مصححاحمد بشیری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان حاج میرزا محمدکاظم صبوری ملک‌الشعراء آستان قدس رضوی

مصححمحمد ملک‌زاده

نویسندهمیرزا محمدکاظم صبوری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر