433
نویسنده
1
موضوع
547
منبع
به مجموعه ی اشعار شعرا در قالب ها و فرم های متنوع و مختلف که در ذیل یک دفتر گردآوری شده باشند دیوان گفته می شود. 

عنواندیوان نظمی تبریزی (شامل: غزلیات، متفرقات، ماده تاریخها، رباعیات و مثنوی سعادتنامه)

نویسندهنظمی تبریزی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

ناشرموسسه انتشارات خامه

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخلاصه احوال و منتخب آثار اوحدی اصفهانی معروف به مراغه ای و مثنوی منطق العشاق یا ده نامه اوحدی

نویسندهمحمود فرخ

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپمشهد

ناشرچاپ آزادی

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان شاطر غلامحسین متخلص به صفایی

نویسندهشاطر غلامحسین متخلص به صفایی

به کوششمحمد مهدی زاده کتابفروش

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه خاور تهران

تاریخ چاپ1307 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر