411
نویسنده
1
موضوع
525
منبع
به مجموعه ی اشعار شعرا در قالب ها و فرم های متنوع و مختلف که در ذیل یک دفتر گردآوری شده باشند دیوان گفته می شود. 

عنوانکلیات دیوان نعمت فسایی (به انضمام سفرنامه و 41 حکایت نثر)

مصححمنصور رستگار فسایی

نویسندهنعمت فسایی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپشیراز

ناشرمرکز نشر دانشگاه شیراز

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان محمدحسین میرزا امیرالشعراء نادری

مصححعبدالجواد طالقانی

نویسندهشاهزاده محمدحسین میرزا امیرالشعراء نادری

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

ناشرانتشارات کتابخانه ملی ملک

تاریخ چاپ1348 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان شمس‌الدین محمد حافظ بر اساس نسخه‌های 813، 821، 822، 823، 824 و 827 هجری قمری

مصححعبدالوهاب نورانی وصال, سیدمحمدرضا جلالی نائینی

نویسندهخواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات نقره

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر