منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
برهان السلطنه زنجانی متخلص به خسرو
132
130
PDF PDF

عنوانغزلیات، ترجیعات، قطعات برگزیده از دیوان اشعار شاعر شهیر معاصر امیرخسرو دارایی

نویسندهبرهان السلطنه زنجانی متخلص به خسرو

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپزنجان

ناشربی نا

تاریخ چاپ1324 هجری شمسی

زبانفارسی