منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
علی محمد مؤذنی
معرفي ترجمه و شرح نهج البلاغه اثر علي بن حسن زواره‌اي (مفسر قرن دهم هجري) (همراه با شرح حال و ديگر آثار نويسنده)
علی محمد مؤذنی محمد شکرایی
PDF

عنوانمعرفي ترجمه و شرح نهج البلاغه اثر علي بن حسن زواره‌اي (مفسر قرن دهم هجري) (همراه با شرح حال و ديگر آثار نويسنده)

نویسندهعلی محمد مؤذنی, محمد شکرایی

موضوعشرح حال/تک نگاری

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی