527
نویسنده
1
موضوع
531
منبع
تک‌نگاری، یا مونوگرافی نوعی از پژوهش و نگارش است که به تفصیل و با بررسی تقریباً همه جزئیات در مورد یک موضوع واحد، و معمولاً به دست نویسنده‌ای واحد، نوشته شده باشد. این اصطلاح معمولاً در مقابل نشر ادواری یا سریالی به معنی ادامه دار به کار برده می‌شود. تک‌نگاری ممکن است در قالب تولید کتاب، مقاله، پایان‌نامه یا هر نوع دیگری از انتشارات باشد. در این بخش ما کتاب های مربوط به حوزه ی تک نگاری را معرفی و ارائه می نماییم.
1767
1292
PDF PDF
رساله شرح احوال شیخ اجل اوحد مرحوم شیخ احمد احسائی و تذکره الاولیاء شرح حال مرحوم آقای حاج محمدکریم خان کرمانی
PDF

عنوانرساله شرح احوال شیخ اجل اوحد مرحوم شیخ احمد احسائی و تذکره الاولیاء شرح حال مرحوم آقای حاج محمدکریم خان کرمانی

موضوعشرح حال/تک نگاری

ناشرچاپخانه سعادت کرمان

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمرقوم پنجم کتاب سلم السماواتدر شرح احوال شعراء و چکامه سرایان و دانشمندان

مصححیحیی قریب

نویسندهابوالقاسم انصاری کازرونی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرچاپخانه محمدعلی علمی

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاعر قله های مه آلود: تصحیح‌، ترجمه و شرح اشعار غلام‌رضا ارکوازی به‌انضمام درآمدی بر کرد و سیر تاریخی و فرهنگی او و تاریخ استان ایلام‌

مترجمظاهر سارایی

مصححظاهر سارایی

موضوعشرح حال/تک نگاری

ناشرانتشارات گویه

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپایان شب سخن‌سرایی‌ (زندگی‌، آثار و اندیشه‌های استاد جلال‌الدین همایی‌)

نویسندهعبدالله نصری

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات و انتشارات آفتاب توسعه

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر