428
نویسنده
1
موضوع
431
منبع
تک‌نگاری، یا مونوگرافی نوعی از پژوهش و نگارش است که به تفصیل و با بررسی تقریباً همه جزئیات در مورد یک موضوع واحد، و معمولاً به دست نویسنده‌ای واحد، نوشته شده باشد. این اصطلاح معمولاً در مقابل نشر ادواری یا سریالی به معنی ادامه دار به کار برده می‌شود. تک‌نگاری ممکن است در قالب تولید کتاب، مقاله، پایان‌نامه یا هر نوع دیگری از انتشارات باشد. در این بخش ما کتاب های مربوط به حوزه ی تک نگاری را معرفی و ارائه می نماییم.

عنوانزندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه به انضمام داستان کک کوهزاد و بخشی از برزونامه

نویسندهسیدمحمد دبیرسیاقی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح احوال و آثار و مجموعه اشعار به‌دست‌آمده شیخ شطاح روزبهان فسایی (بقلی شیرازی)

نویسندهغلامعلی آریا

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح حال ابوسعید ابوالخیر و وضعیت صحن شاه نعمت‌الله ولی از منضمات کتاب صالحیه

نویسندهکیوان ورجاوند (کیوان قزوینی)

به کوششنورالدین چهاردهی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرفتحی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر