424
نویسنده
1
موضوع
427
منبع
تک‌نگاری، یا مونوگرافی نوعی از پژوهش و نگارش است که به تفصیل و با بررسی تقریباً همه جزئیات در مورد یک موضوع واحد، و معمولاً به دست نویسنده‌ای واحد، نوشته شده باشد. این اصطلاح معمولاً در مقابل نشر ادواری یا سریالی به معنی ادامه دار به کار برده می‌شود. تک‌نگاری ممکن است در قالب تولید کتاب، مقاله، پایان‌نامه یا هر نوع دیگری از انتشارات باشد. در این بخش ما کتاب های مربوط به حوزه ی تک نگاری را معرفی و ارائه می نماییم.

عنوانشرح احوال و آثار و مجموعه اشعار به‌دست‌آمده شیخ شطاح روزبهان فسایی (بقلی شیرازی)

نویسندهغلامعلی آریا

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح حال ابوسعید ابوالخیر و وضعیت صحن شاه نعمت‌الله ولی از منضمات کتاب صالحیه

نویسندهکیوان ورجاوند (کیوان قزوینی)

به کوششنورالدین چهاردهی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرفتحی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات آثار ادیب قاسمی کرمانی؛ نیستان، خارستان، لغات تازه، آتش زنه، تاریخ تلگرافی به پیوست سفره سبزی و لبلبونامه

مصححایرج افشار

نویسندهقاسم ادیب کرمانی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپکرمان

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر