469
نویسنده
1
موضوع
472
منبع
تک‌نگاری، یا مونوگرافی نوعی از پژوهش و نگارش است که به تفصیل و با بررسی تقریباً همه جزئیات در مورد یک موضوع واحد، و معمولاً به دست نویسنده‌ای واحد، نوشته شده باشد. این اصطلاح معمولاً در مقابل نشر ادواری یا سریالی به معنی ادامه دار به کار برده می‌شود. تک‌نگاری ممکن است در قالب تولید کتاب، مقاله، پایان‌نامه یا هر نوع دیگری از انتشارات باشد. در این بخش ما کتاب های مربوط به حوزه ی تک نگاری را معرفی و ارائه می نماییم.

عنوانتحقیقی در احوال ناصر خسرو قبادیانی: مبدأ و آغاز تحول در زندگی او، تبعید از وطن و آوارگی، عقاید و اخلاق ناصر خسرو

نویسندهسید حسن تقی زاده

به کوششعزیزالله علیزاده

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرفردوس

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگفتگو با م. آزاد؛ مجموعه تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران

اشرافمحمدهاشم اکبریانی

نویسندهاردوان امیری نژاد

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرنشر روزنگار

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنشی نول‌کشور: حیات و خدمات

نویسندهسیدمصطفی حسین نقوی «اسیف جایسی»

مترجمخان محمد صادق

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر