389
نویسنده
1
موضوع
392
منبع
تک‌نگاری، یا مونوگرافی نوعی از پژوهش و نگارش است که به تفصیل و با بررسی تقریباً همه جزئیات در مورد یک موضوع واحد، و معمولاً به دست نویسنده‌ای واحد، نوشته شده باشد. این اصطلاح معمولاً در مقابل نشر ادواری یا سریالی به معنی ادامه دار به کار برده می‌شود. تک‌نگاری ممکن است در قالب تولید کتاب، مقاله، پایان‌نامه یا هر نوع دیگری از انتشارات باشد. در این بخش ما کتاب های مربوط به حوزه ی تک نگاری را معرفی و ارائه می نماییم.

عنوانشرح حال عبدالله بن المقفع به انضمام زندگینامه اقبال آشتیانی به قلم ایرج افشار و مکتوب استاد مینوی به عباس اقبال در نقد کتاب

نویسندهعباس اقبال آشتیانی

به کوششعبدالکریم جربزه‌دار

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اساطیر

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر