486
نویسنده
1
موضوع
489
منبع
تک‌نگاری، یا مونوگرافی نوعی از پژوهش و نگارش است که به تفصیل و با بررسی تقریباً همه جزئیات در مورد یک موضوع واحد، و معمولاً به دست نویسنده‌ای واحد، نوشته شده باشد. این اصطلاح معمولاً در مقابل نشر ادواری یا سریالی به معنی ادامه دار به کار برده می‌شود. تک‌نگاری ممکن است در قالب تولید کتاب، مقاله، پایان‌نامه یا هر نوع دیگری از انتشارات باشد. در این بخش ما کتاب های مربوط به حوزه ی تک نگاری را معرفی و ارائه می نماییم.

عنوانرجال عصر پهلوی: دکتر علی امینی به روایت اسناد ساواک

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمیرتذکره: شناخت‌نامه تقی‌الدین محمد حسینی کاشانی نویسنده خلاصة الاشعار

نویسندهنفیسه ایرانی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتحقیقی در احوال ناصر خسرو قبادیانی: مبدأ و آغاز تحول در زندگی او، تبعید از وطن و آوارگی، عقاید و اخلاق ناصر خسرو

نویسندهسید حسن تقی زاده

به کوششعزیزالله علیزاده

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرفردوس

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر