499
نویسنده
1
موضوع
502
منبع
تک‌نگاری، یا مونوگرافی نوعی از پژوهش و نگارش است که به تفصیل و با بررسی تقریباً همه جزئیات در مورد یک موضوع واحد، و معمولاً به دست نویسنده‌ای واحد، نوشته شده باشد. این اصطلاح معمولاً در مقابل نشر ادواری یا سریالی به معنی ادامه دار به کار برده می‌شود. تک‌نگاری ممکن است در قالب تولید کتاب، مقاله، پایان‌نامه یا هر نوع دیگری از انتشارات باشد. در این بخش ما کتاب های مربوط به حوزه ی تک نگاری را معرفی و ارائه می نماییم.

عنواناعتضاد فرهنگ: نگاهی به زندگانی اعتضادالشریعه میرزا محمدخان رازانی بنیان‌گذار فرهنگ و معارف لرستان

نویسندهمحسن روستایی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرنشر علوم و فنون

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانچهار طوسی بزرگ (فردوسی، خواجه نظام الملک، محمد غزالی، خواجه نصیرالدین)

نویسندهمجتبی مینوی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه فرهنگی هنری فرهنگ ایران و اسلام

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقاله در بیان احوال و آثار ملامحمدعلی بن محمدرضا تونی خراسانی از دانشمندان عصر صفویه و افشار (یادداشت‌های تاریخی او و فوائد ضمنی دیگر)

نویسندهسیدمحمدعلی روضاتی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپاصفهان

ناشربی نا

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکاشانی نامه: تحقیق در احوال و آثار غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضی‌دان و منجم بزرگ ایرانی

نویسندهابوالقاسم قربانی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرجال عصر پهلوی: دکتر علی امینی به روایت اسناد ساواک

نویسنده. مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرمرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر