منبع   ۱۷ موضوع   ۱۲ دنبال کننده   ۰
علی محمد مؤذنی
560
482
PDF PDF
1361
911
PDF PDF
معرفي ترجمه و شرح نهج البلاغه اثر علي بن حسن زواره‌اي (مفسر قرن دهم هجري) (همراه با شرح حال و ديگر آثار نويسنده)
علی محمد مؤذنی محمد شکرایی
PDF

عنوانمعرفي ترجمه و شرح نهج البلاغه اثر علي بن حسن زواره‌اي (مفسر قرن دهم هجري) (همراه با شرح حال و ديگر آثار نويسنده)

نویسندهعلی محمد مؤذنی, محمد شکرایی

موضوعشرح حال/تک نگاری , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

اطلاعاتی درباره قطب الدین محمدبن احمد جام ژنده پیل همراه با نقد بخشی از مقدمه مصحح چاپ جدید حدیقه الحقیقه
علی محمد مؤذنی محمود ندیمی هرندی
PDF

عنواناطلاعاتی درباره قطب الدین محمدبن احمد جام ژنده پیل همراه با نقد بخشی از مقدمه مصحح چاپ جدید حدیقه الحقیقه

نویسندهعلی محمد مؤذنی, محمود ندیمی هرندی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی