منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
علی رحم شایان
151
154
PDF PDF

عنوانپارسی‌سرایان بام ایران چهارمحال و بختیاری‌ شامل‌ (زندگینامه و آثار 583 تن از شعرا)

نویسندهعلی رحم شایان

موضوعشرح حال

ناشرانتشارات جهان بین

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی