65c39476b8359.jpg

پارسی‌سرایان بام ایران چهارمحال و بختیاری‌ شامل‌ (زندگینامه و آثار 583 تن از شعرا)

در مجموعه حاضر، 583تن از شعرای چهار محال بختیاری معرفی شده است .شیوه ترتیب کتاب براساس نام خانوادگی شاعر یا تخلص اوست که گاه با تصویری از او همراه است .در کتاب، ابتدا، زندگی و احوال شاعر به گونه‌ای مختصر معرفی می‌شود سپس نمونه‌ای از اشعار هر یک، درج می‌گردد .

منابع مشابه بیشتر ...

65d9ec760c6a8.jpg

فهرست نگارش های صدرای شیرازی

محمدتقی دانش پژوه

صدرالدین محمدبن ابراهیم بن یحیی شیرازی که به صدرای شیرازی و ملاصدرا و صدرالمتالهین نامبردار است از فیلسوفان جامع و صاحب نظر روزگار صفوی است و او اگرچه در کتابهای خود به ویژه در اسفار روش جمع و گرد آوردن نوشته های دیگران را پیش گرفته بود ولی خود او هم در مبحث تعقل و خیال و مثل و حرکت و حدوث عالم و نفس و معاد رای و پندار خاصی دارد که از خود او است و کتر در آثار دیگران دیده می شود. آثار مسلم صدرای شیرازی بر روی هم به چهل کتاب و رساله و مقاله و نامه می رسد که جز سه اصل همه به عربی است و اینک آنها را میشناسم. گذشته از آنها نام 18 اثر است که در فهرستها و سرگذشت نامه ها از آنها یاد شده و برخی از انها باید از صدرالدین محمد دشتکی شیرازی و برخی از پسر خود صدرا باشد و برخی هم گویا نام دیگر رساله های خود صدرای شیرازی است و برخی را هم من چون نسخه انها را ندیده ام نتوانسته ام درباره آنها داوری کنم همه اینها پس ازیاد کردن آثار صحیح شیرازی بنام آثار منحول و مشکوک برشمرده میشود.

65d4c2133b987.jpg

قدرشناسی انجمنهای ادبی پایتخت از فعالیت ها و خدمات ادبی فرات

انجمن های ادبی پایتخت

شورای انجمنهای ادبی پایتخت که هدفی جز اعتلای ادب سرفراز ایران ندارد نسبت به کسانی که در راه این مقصد مقدس از دل و جان میکوشند و در زمره سرایندگان و نویسندگان ارجمند میهن قرار دارند از هیچگونه تقدیر دریغ نمی ورزند. امید است مراسمی که برای قدرشناسی از فعالیت های ادبی شاعر برجسته و کهنسال آقای عباس فرات برپا می شود موجب معرفی این سراینده و آثار شیوا و دلنشین او و تشویق شاعران به آفرینش آثار تازه گردد. مسئولان انجمنهای ادبی پایتخت برای بزرگداشت فرات با اعانت وزارت فرهنگ و هنر مجلسی را آراسته و این مختصر را درباره مقام ادبی او نگاشتند و شمه ای از آثارش را چاپ و به علاقمندان شعر فارسی اهدا کردند.