منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
خسرو جلیلی کهنه‌شهری
خاستگاه شرقي «شاه لير» بر اساس تطبيق ساختار آن با داستان‌هاي شرقي ـ ايراني
احسان شفیقی خسرو جلیلی کهنه‌شهری
PDF

عنوانخاستگاه شرقي «شاه لير» بر اساس تطبيق ساختار آن با داستان‌هاي شرقي ـ ايراني

نویسندهاحسان شفیقی, خسرو جلیلی کهنه‌شهری

موضوعهنر/مطالعات عمومی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی