250
نویسنده
1
موضوع
204
منبع
در این بخش به شناخت شناسی و ارائه ی کتاب های مطالعات عمومی هنری می پردازیم. کتبی که در بافت اصلی هنر نگاشته شده اند اما به مناسبت های مختلف به حوزه ی ادبیات نیز مربوط هستند.
تصاویر دیوارنوشته های انقلاب (به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بهمن 1361)
PDF

عنوانتصاویر دیوارنوشته های انقلاب (به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران بهمن 1361)

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات حزبی و (نظریات لنین درباره ادبیات و هنر) - قسمت اول

نویسندهولادیمیرایلیچ اولیانوف لنین

مترجممهدی سپهر

موضوعهنر/مطالعات عمومی

ناشرانتشارات شباهنگ

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجغرافیای اصفهان (جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار اصناف شهر)

به کوششمنوچهر ستوده

نویسندهمیرزا حسین خان پسر محمدابراهیم خان تحویلدار

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر