210
نویسنده
1
موضوع
165
منبع
در این بخش به شناخت شناسی و ارائه ی کتاب های مطالعات عمومی هنری می پردازیم. کتبی که در بافت اصلی هنر نگاشته شده اند اما به مناسبت های مختلف به حوزه ی ادبیات نیز مربوط هستند.
تفریح نامه؛ طرح‌های مشترک بیژن اسدی پور و پرویز شاپور
بیژن اسدی پور پرویز شاپور
PDF

عنوانتفریح نامه؛ طرح‌های مشترک بیژن اسدی پور و پرویز شاپور

نویسندهبیژن اسدی پور, پرویز شاپور

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مروارید

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکتاب آنزان : کتاب دوم ویژه فرهنگ، هنر، تاریخ و تمدن بختیاری

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششغلامعباس نوروزی بختیاری

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات آنزان

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

تیراژ3500

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر