222
نویسنده
1
موضوع
176
منبع
در این بخش به شناخت شناسی و ارائه ی کتاب های مطالعات عمومی هنری می پردازیم. کتبی که در بافت اصلی هنر نگاشته شده اند اما به مناسبت های مختلف به حوزه ی ادبیات نیز مربوط هستند.

عنوانسکه های آق قویونلو و مبنای وحدت حکومت صفویه در ایران

نویسندهسید جمال ترابی طباطبایی

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپتبریز

ناشرانتشارات وزارت فرهنگ و هنر ـ اداره کل موزه‌ها

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

تفریح نامه؛ طرح‌های مشترک بیژن اسدی پور و پرویز شاپور
بیژن اسدی پور پرویز شاپور
PDF

عنوانتفریح نامه؛ طرح‌های مشترک بیژن اسدی پور و پرویز شاپور

نویسندهبیژن اسدی پور, پرویز شاپور

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مروارید

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر