259
نویسنده
1
موضوع
213
منبع
در این بخش به شناخت شناسی و ارائه ی کتاب های مطالعات عمومی هنری می پردازیم. کتبی که در بافت اصلی هنر نگاشته شده اند اما به مناسبت های مختلف به حوزه ی ادبیات نیز مربوط هستند.
هفت‌ اورنگ‌: مروری بر موسیقی‌ سنتی‌ و محلی‌ ایران‌
بهمن بوستان محمدرضا درویشی
PDF

عنوانهفت‌ اورنگ‌: مروری بر موسیقی‌ سنتی‌ و محلی‌ ایران‌

به کوششبهمن بوستان, محمدرضا درویشی

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانواژگان هنر اسلامی (مصور) فارسی – عربی – انگلیسی

نویسندهاحمد محمد عیسی

مترجممحمدرضا ارجمند, مرجان موسوی

موضوعهنر/مطالعات عمومی

مکان چاپقم

ناشرکتابخانه آیت الله العظمی مرعشی نجفی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر