منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدتقی جعفری
518
425
PDF PDF

عنوانتحلیل شخصیت خیام: بررسی آرای فلسفی، ادبی، مذهبی و علمی عمربن ابراهیم خیامی

نویسندهمحمدتقی جعفری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرسازمان انتشارات کیهان

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ3300

نوبت چاپچهارم

زبانفارسی