3987
نویسنده
1
موضوع
2839
منبع
در این بخش اطلاعات مربوط به پژوهش ها در زمینه های مختلف، متنوع و گونه گون شعر و شاعران ارائه می گردد. هر پژوهشی که به نوعی در چارچوب اشعار، زندگی و حیات فکری و اندیشه ای یک شاعر و یا بخش های ادبی آثار یک شاعر(اشعارش) چه از لحاظ بلاغت و چه از لحاظ فصاحت و چه از جنبه های دیگر لکن با محوریت ادبیات انجام شده باشد در این بخش تا حد امکان و مقدور در این فصل ارائه خواهد شد. این پژوهش ها ممکن است ناظر بر جنبه های مختلفی باشند یا منطبق با دیدگاه هایی خاص(سبک های مختلف انتقادی) به بررسی اشعار و زندگی یک شاعر پرداخته باشند، اما در این بخش همه گی این پژوهش ها که ناظر بر پژوهش در شعر و شاعران باشند، عرضه خواهند شد.
پژوهش‌ در شعر و شاعران

عنواننمونه‌ای از اشعار محلی مردم کهگیلویه و بویراحمد و شرح کوتاهی از زندگی «کی لهراس»

نویسندهیعقوب غفاری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ عامه در اشعار فارسی شهریار: کلمه‌ها، ترکیب‌ها، کنایه‌ها، مثل‌ها

نویسندهمرتضی ذبیحی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپاراک

ناشرذره بین

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانغزل غزل‌های سلیمان همراه با نقدی بر غزل غزل‌های سلیمان

نویسندهمولف ناشناس

مترجمحسن صفدری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپاصفهان

ناشرنقش خورشید

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر