4081
نویسنده
1
موضوع
2930
منبع
در این بخش اطلاعات مربوط به پژوهش ها در زمینه های مختلف، متنوع و گونه گون شعر و شاعران ارائه می گردد. هر پژوهشی که به نوعی در چارچوب اشعار، زندگی و حیات فکری و اندیشه ای یک شاعر و یا بخش های ادبی آثار یک شاعر(اشعارش) چه از لحاظ بلاغت و چه از لحاظ فصاحت و چه از جنبه های دیگر لکن با محوریت ادبیات انجام شده باشد در این بخش تا حد امکان و مقدور در این فصل ارائه خواهد شد. این پژوهش ها ممکن است ناظر بر جنبه های مختلفی باشند یا منطبق با دیدگاه هایی خاص(سبک های مختلف انتقادی) به بررسی اشعار و زندگی یک شاعر پرداخته باشند، اما در این بخش همه گی این پژوهش ها که ناظر بر پژوهش در شعر و شاعران باشند، عرضه خواهند شد.
پژوهش‌ در شعر و شاعران

عنواندو گفتار ادبی پیرامون زندگی و خلاقیت قوسی تبریزی و میرزا شفیع شیرازی

مترجمحسین محمدزاده صدیق

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرنشر کتاب سهند

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان الشعر الفارسی (الجزء الاول): القرن الرابع ـ التاسع هـ

نویسندهمحمد صادق محمد الکرباسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپانگلستان/لندن

ناشرالمرکز الحسینی للدراسات

تاریخ چاپ2012 میلادی

زبانعربی

عنواندیوان الشعر الترکی (الجزء الاول): القرن السابع الی القرن العاشر الهجریین

نویسندهمحمد صادق محمد الکرباسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپانگلستان/لندن

ناشرالمرکز الحسینی للدراسات

تاریخ چاپ2015 میلادی

زبانعربی

عنوانغربیه های آشنا: شعر فارسی ماوراءالنهر قرن بیست با تکیه بر محیط‌های ادبی خوقند و خوارزم

نویسندهابراهیم خدایار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه مطالعات ملی، تمدن ایران

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عمر خیام؛ زندگانی و آثار
باریس آبراموویچ روزنفلد آدولف پاولوویچ یوشکیویچ
PDF

عنوانعمر خیام؛ زندگانی و آثار

نویسندهباریس آبراموویچ روزنفلد, آدولف پاولوویچ یوشکیویچ

مترجمباقر مظفرزاده

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر