4085
نویسنده
1
موضوع
2934
منبع
در این بخش اطلاعات مربوط به پژوهش ها در زمینه های مختلف، متنوع و گونه گون شعر و شاعران ارائه می گردد. هر پژوهشی که به نوعی در چارچوب اشعار، زندگی و حیات فکری و اندیشه ای یک شاعر و یا بخش های ادبی آثار یک شاعر(اشعارش) چه از لحاظ بلاغت و چه از لحاظ فصاحت و چه از جنبه های دیگر لکن با محوریت ادبیات انجام شده باشد در این بخش تا حد امکان و مقدور در این فصل ارائه خواهد شد. این پژوهش ها ممکن است ناظر بر جنبه های مختلفی باشند یا منطبق با دیدگاه هایی خاص(سبک های مختلف انتقادی) به بررسی اشعار و زندگی یک شاعر پرداخته باشند، اما در این بخش همه گی این پژوهش ها که ناظر بر پژوهش در شعر و شاعران باشند، عرضه خواهند شد.
پژوهش‌ در شعر و شاعران

عنوانفرهنگ عبارت‌های عربی در شعر فارسی (تا جامی) همراه با عبارت‌های ترکی و یونانی (جلد دوم)

نویسندهمحمدرضا عادل

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ عبارت‌های عربی در شعر فارسی (تا جامی) همراه با عبارت‌های ترکی و یونانی (جلد اول)

نویسندهمحمدرضا عادل

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ اشعار صائب با تجدیدنظر و اصلاحات و اضافات (جلد جلد دوم: ژ ـ ی)

نویسندهاحمد گلچین معانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ اشعار صائب با تجدیدنظر و اصلاحات و اضافات (جلد اول: آ ـ ز)

نویسندهاحمد گلچین معانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندو گفتار ادبی پیرامون زندگی و خلاقیت قوسی تبریزی و میرزا شفیع شیرازی

مترجمحسین محمدزاده صدیق

نویسندهمولف ناشناس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرنشر کتاب سهند

تاریخ چاپ1336 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان الشعر الفارسی (الجزء الاول): القرن الرابع ـ التاسع هـ

نویسندهمحمد صادق محمد الکرباسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپانگلستان/لندن

ناشرالمرکز الحسینی للدراسات

تاریخ چاپ2012 میلادی

زبانعربی

عنواندیوان الشعر الترکی (الجزء الاول): القرن السابع الی القرن العاشر الهجریین

نویسندهمحمد صادق محمد الکرباسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپانگلستان/لندن

ناشرالمرکز الحسینی للدراسات

تاریخ چاپ2015 میلادی

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر