3824
نویسنده
1
موضوع
2679
منبع
در این بخش اطلاعات مربوط به پژوهش ها در زمینه های مختلف، متنوع و گونه گون شعر و شاعران ارائه می گردد. هر پژوهشی که به نوعی در چارچوب اشعار، زندگی و حیات فکری و اندیشه ای یک شاعر و یا بخش های ادبی آثار یک شاعر(اشعارش) چه از لحاظ بلاغت و چه از لحاظ فصاحت و چه از جنبه های دیگر لکن با محوریت ادبیات انجام شده باشد در این بخش تا حد امکان و مقدور در این فصل ارائه خواهد شد. این پژوهش ها ممکن است ناظر بر جنبه های مختلفی باشند یا منطبق با دیدگاه هایی خاص(سبک های مختلف انتقادی) به بررسی اشعار و زندگی یک شاعر پرداخته باشند، اما در این بخش همه گی این پژوهش ها که ناظر بر پژوهش در شعر و شاعران باشند، عرضه خواهند شد.
پژوهش‌ در شعر و شاعران

عنواننقش فریدون توللی در ادبیات سیاسی و اجتماعی دوران دیکتاتوری محمدرضاشاهی

نویسندهمحمدرضا تبریزی شیرازی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرآذین

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشعر و شاعری در آثار خواجه نصیرالدین طوسی به انضمام مجموعه اشعار فارسی خواجه نصیر و متن کامل و منقح «معیار الاشعار»

نویسندهمعظمه اقبالی (اعظم)

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرسازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر