4031
نویسنده
1
موضوع
2883
منبع
در این بخش اطلاعات مربوط به پژوهش ها در زمینه های مختلف، متنوع و گونه گون شعر و شاعران ارائه می گردد. هر پژوهشی که به نوعی در چارچوب اشعار، زندگی و حیات فکری و اندیشه ای یک شاعر و یا بخش های ادبی آثار یک شاعر(اشعارش) چه از لحاظ بلاغت و چه از لحاظ فصاحت و چه از جنبه های دیگر لکن با محوریت ادبیات انجام شده باشد در این بخش تا حد امکان و مقدور در این فصل ارائه خواهد شد. این پژوهش ها ممکن است ناظر بر جنبه های مختلفی باشند یا منطبق با دیدگاه هایی خاص(سبک های مختلف انتقادی) به بررسی اشعار و زندگی یک شاعر پرداخته باشند، اما در این بخش همه گی این پژوهش ها که ناظر بر پژوهش در شعر و شاعران باشند، عرضه خواهند شد.
پژوهش‌ در شعر و شاعران

عنوانترانه آبی زندگی: بررسی زندگی اجتماعی و ادبی فریدون مشیری

نویسندهمحمدرضا محمدی آملی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرموسسه اتشارات نگاه

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگفتگو با علی باباچاهی: تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران

اشرافمحمدهاشم اکبریانی

نویسندهسیدعبدالله سادات مدنی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرنشر روزنگار

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبیدل شناسی: مشتمل بر ادوار حیات، مشخصات افکار، خصوصیات اشعار و منتخبات آثار ابوالمعانی بیدل

نویسندهغلام حسن مجددی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرانتشارات امیری

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبنای عاشقی بر بی‌قراری است: نقد تحلیلی و تطبیقی خسرو و شیرین با شیرین و خسرو همراه با گزارش داستان به نثر

نویسندهحسین علی یوسفی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرنشر روزگار

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانانسان در شعر معاصر یا (درک حضور دیگری) با تحلیل شعر نیما، شاملو، اخوان، فرخزاد

نویسندهمحمد مختاری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشراتشارات توس

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر