منبع   ۱ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
کاتلین آرنوت
قصه ها و افسانه های مردم آفریقا - به روایت جرالدین الیوت و کاتلین آرنوت
جرالدین الیوت کاتلین آرنوت
PDF

عنوانقصه ها و افسانه های مردم آفریقا - به روایت جرالدین الیوت و کاتلین آرنوت

مترجممحمود حبیبی, جواد علافچی

نویسندهجرالدین الیوت, کاتلین آرنوت

موضوعفرهنگ و تمدن/افسانه و حکایات , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

مکان چاپتهران

ناشرهرمس (کیمیا)

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی