1326
نویسنده
1
موضوع
865
منبع
این بخش دربردارنده منابعی که به بررسی و تحلیل آثار ادبیات داستانی و نیز داستان نویسان می‌پردازد
پژوهش در ادبیات داستانی

عنواننقد مجموعه آثار داستانی اسماعیل فصیح و چند داستان از احمد محمود، زویا پیرزاد، امیرحسین چهل‌تن، فتانه حاج‌سیدجوادی

نویسندهآناهید اُجاکیانس

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی، نشر آثار

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر