1291
نویسنده
1
موضوع
831
منبع
این بخش دربردارنده منابعی که به بررسی و تحلیل آثار ادبیات داستانی و نیز داستان نویسان می‌پردازد
پژوهش در ادبیات داستانی

عنوانبررسی تطبیقی قهرمانان پوچی در آثار آلبر کامو، ژان پل سارتر و سال بلو

نویسندهعلی اکبر عقیلی آشتیانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات مروارید

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناگر شکست‌هایمان را فراموش نکنیم زنده نمی‌مانیم ...؛ یادداشت‌های روزانه «جان اشتاین بک» هنگام نوشتن رمان «شرق بهشت» ـ 2

نویسندهجان اشتاین بک

مترجمفرمهر منجزی, کارینه آسادوریان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر جستجوی حافظه از دست رفته؛ یادداشتی بر رمان رژه بر خاک پوک نوشته شمس لنگرودی نشر مرکز 1373

نویسندهمحسن اکبرزاده

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر