1282
نویسنده
1
موضوع
822
منبع
این بخش دربردارنده منابعی که به بررسی و تحلیل آثار ادبیات داستانی و نیز داستان نویسان می‌پردازد
پژوهش در ادبیات داستانی

عنواناگر شکست‌هایمان را فراموش نکنیم زنده نمی‌مانیم ...؛ یادداشت‌های روزانه «جان اشتاین بک» هنگام نوشتن رمان «شرق بهشت» ـ 2

نویسندهجان اشتاین بک

مترجمفرمهر منجزی, کارینه آسادوریان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندر جستجوی حافظه از دست رفته؛ یادداشتی بر رمان رژه بر خاک پوک نوشته شمس لنگرودی نشر مرکز 1373

نویسندهمحسن اکبرزاده

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآیا طوفان دیگری در راه است؟ بررسی رمان «طوفان دیگری درراه است» نوشته سیدمهدی شجاعی

نویسندهمحمود اسعدی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوان«خودکشی مقدر» به روایت فتح‌الله بی‌نیاز؛ نگاهی به رمان‌های «ستیزه‌جویی دلتنگ» و «ملاقات با مسیح» نوشته فتح‌الله بی‌نیاز

نویسندهمهدی فریور

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتبعید، سلطه و استراتژی متن؛ متن خوانش انتقادی «بارون درخت‌نشین» ایتالو کالوینو

نویسندهمحمدرضا ابوالقاسمی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر