منبع   ۱ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
غلام‌ حضرت‌ راسخ‌
645
323
PDF PDF

عنوانکلیات‌ راسخ‌ - مجموعه‌هایی‌ از اشعار: فارسی‌، انگلیسی‌، پشتو

نویسندهغلام‌ حضرت‌ راسخ‌

موضوعنثر/سفرنامه , نظم/شعر معاصر/مجموعه اشعار

مکان چاپمشهد

ناشرانتشارات محقق

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی - انگلیسی - پشتو